Regler for saksbehandling i liturgisaker

Vedtatt av Kirkemøtet 2004, med endringer gjort av Kirkemøtet 2018.

§ 1. Formål og virkeområde
Formålet med disse reglene er å sikre god behandling av liturgisaker som skal vedtas av Kirkemøtet eller Kirkerådet. Reglene gjelder ikke for liturgisaker som vedtas av biskopen. De gjelder heller ikke for arbeidet med samiske liturgisaker og liturgier på tegnspråk.

§ 2. Igangsetting av en liturgisak. Anmeldelse til Kirkemøtet
Liturgisaker som ønskes utredet, igangsettes etter vedtak i Kirkerådet og med Bispemøtets tilslutning.
Instansene som er regnet opp i Kirkemøtets forretningsorden §§ 2-1 og 2-2 kan anmelde en liturgisak for behandling i Kirkemøtet, men Kirkemøtet kan bare fatte endelig vedtak om ordninger dersom saken er forberedt i henhold til reglene her.

§ 3. Utredning
Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) er Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker og rapporterer til Kirkerådet.
NFG utreder liturgisaker og utarbeider forslag til liturgiske ordninger.
Konsekvenser av forslagene skal utredes, blant annet skal økonomiske konsekvenser tallfestes så langt det er mulig. Saker som antas å ha økonomiske konsekvenser for bispedømmeråd og fellesråd, skal drøftes med Kirkedepartementet og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon.
NFG kan, i samråd med Kirkerådet, oppnevne arbeidsgrupper til å arbeide med delspørsmål eller enkeltsaker.

§ 4. Høring
NFGs forslag til liturgi sendes Bispemøtet til uttalelse før Kirkerådet sender saken på høring til biskopene og de teologiske fakultetene.
Saken skal også sendes til bispedømmerådene og andre instanser som den enkelte sak gjør det naturlig å høre. Ved mindre liturgiske endringer kan slik høring utelates.
Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.

§ 5. Behandling i Kirkerådet og i Bispemøtet
Kirkerådet behandler saken på nytt på bakgrunn av høringsprosessen og oversender saken deretter til Bispemøtet.
På bakgrunn av Bispemøtets uttalelse forbereder Kirkerådet saken til behandling i Kirkemøtet, med mindre Kirkerådet har myndighet til å fatte vedtak i saken. Dersom Kirkerådet i saksforberedelsen til Kirkemøtet endrer sitt forslag vesentlig fra Bispemøtets tilråding, skal saken sendes Bispemøtet til ny uttalelse.

§ 6. Behandling i Kirkemøtet
Kirkemøtet fatter vedtak i saken i henhold til Kirkemøtets forretningsorden.

§ 7. Liturgiske forsøkssaker
Liturgiske forsøkssaker behandles etter reglene her, men vedtak fattes av Kirkerådet.
I liturgiske forsøkssaker skal de nærmere vilkårene for ordningen, blant annet med hensyn til omfang og varighet, være klarlagt før vedtak fattes.
Når en forsøkssak er vedtatt av Kirkerådet, avgjør menighetsrådet om menigheten skal ta ordningen i bruk, med mindre noe annet blir særskilt bestemt. Aktuelle medarbeidere i menigheten skal gis mulighet til å uttale seg i saken. Menighetsrådet skal vurdere om menighetsmøtet bør få uttale seg i saken.
Kirkerådet skal orientere Kirkemøtet om vedtak som er gjort i liturgiske forsøkssaker.
Etter forsøksperioden tar Kirkerådet stilling til om saken skal fremmes for Kirkemøtet og avgjør om det skal gjennomføres ytterligere utredning eller høringer, jf. § § 3-5.

§ 8. Publisering
Liturgiske ordninger skal publiseres på en hensiktsmessig måte og så raskt som mulig.

§ 9. Utfyllende bestemmelser
Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser.

*

Reglane trer i kraft straks og erstattar ”Retningslinjer for arbeidet med liturgisaker”, vedtekne av Kyrkjerådet 15. februar 1991.


Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"