Strategiplan for samisk kirkeliv

Strategiplan for samisk kirkeliv ble vedtatt av Kirkemøtet 2011.

Livskraftig og Likeverdig.
Dette er Den norske kirkes visjon for samisk kirkeliv.

Strategiplan for samisk kirkeliv (2011)Kirkemøtet 2011 vedtok den omfattende Strategiplanen for samisk kirkeliv. I vedtaket heter det at planen er et godt redskap for å styrke og utvikle samisk kirkeliv.

Kirkemøtet erkjenner at Den norske kirke har et særlig ansvar for samisk kirkeliv og for at samisk kirkeliv kan utvikles i pakt med samisk selvforståelse, samiske tradisjoner, nasjonal lov og internasjonale konvensjoner.