Samisk kirkeråd 4.-5.oktober 2016

Møtet fant sted i Oslo.

Protokollen fra møtet

 

SKR 21/16 Protokoller

Vedlegg:

- Samisk kirkeråds møte 30.-31.mai 2016

- Samisk kirkeråds arbeidsutvalgs møte 8. september 2016


SKR 22/16 Referater

Vedlegg:

- Referat fra møte i Kirkerådet 7.-8. juni 2016

- Referat fra møte i Mellomkirkelig råd 31.mai – 1.juni

- Minnesanteckningar styrgruppsmöte- 26 maj 2016

- Minnesanteckningar från gudstjänstkommittémöte 30 juni 2016

- Minnesanteckningar från barn- och ungdomskommittémöte 29-30 augusti 2016


SKR 23/16 Orienteringssaker

Vedlegg:

- Participants Proposal for WCC Central Committee from the Conference “Reconciliation Processes and Indigenous Peoples: Truth, Healing and Transformation” Trondheim, Norway. 21. juni 2016

- Statement from the Indigenous Peoples’ Youth Pre-Conference. 19. juni 2016.

- Festgudstjenesten ved Samefolkets 100-årsjubileum 6. februar 2017. Referat fra møte 12.9.2016

- Innspill til Sametingsbudsjettet

- Samarbeidsavtale samisk kirkelivskonferanse

- Samarbeidsavtale om Samisk konfirmantleir for Den norske kirke

- Evalueringsrapport Samisk konfirmantleir

 

SKR 24/16 Samisk kirkelig valgmøte – høringsnotat

Vedlegg:

- Utkast til høringsnotat

- Aktuelle høringsinstanser

 


SKR 25/16 Godkjenning av sørsamiske liturgier - gudstjeneste, vigsel og gravferd

Vedlegg:

- Jupmel-gagkestimmie (gudstjeneste)

- Pruvreme (vigsel)

- Juvlehtimmie (gravferd)


SKR 26/16 Godkjenning av nordsamisk oversettelse av liturgi for hovedgudstjenesten

Vedlegg:

- Ipmilbálvalusgirji 2011 (Gudstjenesteboken 2011)

- Beaivvi rohkos (Dagens bønn)

 


SKR 27/16 Revidering av OVF-midler

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no