Rennebu kirkelige fellesråd

Kontaktinformasjon for Rennebu kirkelige fellesråd

Rennebu kirkelige fellesråd

Kontoradresse: Kjerkveien 5
7391 Rennebu

E-post: post@rennebu.kirken.no

Telefon: 72402350 (kontor) 95053071 (kirkeverge)

Telefon- og besøkstid: mandag, tirsdag og torsdag kl.10-14

De fleste dager treffer dere oss ofte mellom kl.9-15 også.