Sortland Sokn

Sitat

14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.

Ef 3, 14-16

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14