Dagens bibeltekst

Salmene 24,1–10

1 En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. 2 For han har grunnlagt jorden på havet,...

Les mer

Sitat

Vi vil være en kirke som tror, bryr seg, åpner, deler og inviterer.

Fra strategiplan for Stavanger bispedømme