Dagens bibeltekst

Esekiel 34,11–16

11 Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12 Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de...

Les mer

Sitat

Vi vil være en kirke som tror, bryr seg, åpner, deler og inviterer.

Fra strategiplan for Stavanger bispedømme