Sitat

Bispedømmekontoret har åpent fra kl. 09.00 til 14.00 i ukene 27-32. Fysisk oppmøte på kontoret kun etter avtale.

Vis omsorg, unngå smittespredning! God sommer:-)

Dagens bibeltekst

Apg 9,1-9

1 Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 2 og ba om brev til synagogene i Damaskus for å...

Les mer

Sammen som kirke i hele verden

"Sammen som kirke i hele verden" er en nasjonal aksjon for misjonssolidaritet under korona-pandemien. Stavanger bispedømme er med på denne aksjonen, og ønsker å gi hjelp til lokale menigheters innsats og engasjement for den globale kirke.

Les mer

Sitat

Vi vil være en kirke som tror, bryr seg, åpner, deler og inviterer.

Fra strategiplan for Stavanger bispedømme