Dagens bibeltekst

Salmane 37,37–40

37 ש Legg merke til den heilhjarta! Sjå på den rettskafne! Det er framtid for den som skaper fred. 38 Men brotsmenn blir utrydda alle som ein, dei...

Les mer

Sitat

Vi vil være en kirke som tror, bryr seg, åpner, deler og inviterer.

Fra strategiplan for Stavanger bispedømme