Kirkerådet

Sitat

Kandidatinformasjonen du finner her oppdateres fram mot august 2015. Oppdateringen skjer to ganger i døgnet.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum 0107 Oslo Tlf.: 23 08 12 00 E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: www.kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: abge@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28