Kirkerådet

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum 0107 Oslo Tlf.: 23 08 12 00 E-post: post.kirkeradet@kirken.no Web: www.kirkevalget.no

Kontakt Seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide E-post: abge@kirken.no Tlf dir: 23 08 12 57   Mob: 40 40 44 28