Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Visjon - visjonsdokument 2019-2021

Visjonsdokument for Den norske kyrkja, vedteke av Kyrkjemøtet, april 2018.

 

Den norske kyrkja − ei evangelisk-luthersk folkekyrkje

Meir himmel på jorda

Kyrkja vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus Kristus ved å vere

 • vedkjennande

Vi vedkjenner trua på og tilber den treeinige Gud saman med den verdsvide kyrkja.

 • open

Vi er eit fellesskap prega av likeverd, deltaking og respekt for mangfald.

 • tenande

Vi viser miskunn, fremjar rettferd og vernar om skaparverket.

 • misjonerande

Vi vitnar om Jesus Kristus lokalt og globalt.


I perioden 2019–2021 skal vi arbeide for at:
1 - Gudstenestelivet blomstrar.
2 - Fleire søkjer dåp og trusopplæring.
3 - Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv.
4 - Kyrkja engasjerer seg i samfunnet.
5 - Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid.
6 - Kyrkja skaper trygge rom.
7 - Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon.


1 - Gudstenestelivet blomstrar:

 • Gudstenesta gir eit møte med det heilage, med Gud.
 • Gudstenesta er eit ope, deltakande og inkluderande fellesskap.
 • Gudstenesta knyter oss til den verdsvide kyrkja.
 • Kyrkja har vigslar der vi feirar kjærleiken, og ber om Guds signing over ekteskapet.
 • Kyrkja lar etterlatne møte omsorg og få oppleve ei verdig gravferd.
 • Kyrkja varetar og fornyar kyrkjemusikken.

 

2 - Fleire søkjer dåp og trusopplæring:

 • Medlemmer i Den norske kyrkja ber barna sine til dåpen.
 • Alle døypte og tilhøyrande i alderen 0−18 år blir inviterte til trusopplæring som gjer at dei kjenner seg heime i kyrkja, og som gir kunnskap om kristen tru.
 • Fleire barn og unge deltar i barne- og ungdomsarbeid i kyrkjelyden og i dei frivillige organisasjonane som er knytte til kyrkja.
 • Konfirmasjonstida gir fellesskap og næring til tru og liv.
 • Kyrkja legg til rette for menneske med funksjonsnedsetting.
 • Aldersgruppa 18−30 år erfarer at kyrkja er relevant, livsnær og tilgjengeleg.
 • Kyrkja har trusopplæring for vaksne.
 • Kyrkja deler evangeliet gjennom ord, nærvær og handling, lokalt og globalt.
 • Samisk kyrkjeliv er livskraftig og likeverdig og i stadig fornying og utvikling. Samisk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.
 • Kvensk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.
 • Teiknspråket og døve sin kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.

 

3 - Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv:

 • Kyrkja skaper rom for ulike uttrykk gjennom kunst og kultur, særleg for unge.
 • Kyrkja arbeider målretta med rekruttering innan kyrkjemusikk.
 • Kyrkja er ein relevant samarbeidspartner for kulturlivet elles.
 • Kyrkja som kulturarena er ein berebjelke i folkekyrkja sin plass i samfunnet.
 • Kyrkja er ein aktiv forvaltar av salmeskatten.


4 - Kyrkja engasjerer seg i samfunnet:

 • Kyrkja fremjar menneskeverd, fred, menneskerettar og vern om skaparverket.
 • I samarbeid mellom kyrkjelydar og diakonale institusjonar fremjar kyrkja omsorg, rettferd og respekt.
 • Kyrkja stimulerer menneske til aktivt samfunnsengasjement.
 • Kyrkja samarbeider med styresmakter, livssynssamfunn og ulike organisasjonar i sitt samfunnsoppdrag.
 • Kyrkja er aktiv og synleg i media.
 • Kyrkja styrkjer samarbeidet med skolar og barnehagar.
 • Kyrkja oppsøkjer og tilbyr fellesskap til dei som er nye i Noreg.
 • Kyrkja fremjar religionsdialog lokalt, regionalt og nasjonalt.


5 - Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid:

 • Kyrkja inspirerer til deltaking i frivillig teneste.
 • Kyrkja sikrar gode arbeidsforhold for sine frivillige og tilsette.
 • Kyrkja styrkjer rekruttering til kyrkjeleg utdanning.
 • Kyrkja medverkar til at fleire søkjer kyrkjelege stillingar.


6 - Kyrkja skaper trygge rom:

 • Alle menneske har ukrenkeleg verdi.
 • Kyrkja deltek i arbeid mot undertrykking og alle former for vald og overgrep.
 • Kyrkja fremjer språk for, og samtale om, grenser, makt og seksualitet.
 • Kyrkja deltek i #metoo-bevegelsen, #torsdagerisvart og tilsvarande.


7 - Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon:

 • Kyrkja har demokratiske ordningar som sikrar at ho blir styrt i samsvar med grunnlaget sitt og ønska til kyrkjemedlemmene.
 • Kyrkja styrkjer ungdomsdemokratiet, særleg lokalt og regionalt.
 • Kyrkja arbeider fram ei kyrkjeordning som varetar både lokal tilknyting og heilskapleg styring.
   

   

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"