Visjon - visjonsdokument 2019-2021

Visjonsdokument for Den norske kyrkja, vedteke av Kyrkjemøtet, april 2018.

 

Den norske kyrkja − ei evangelisk-luthersk folkekyrkje

Meir himmel på jorda

Kyrkja vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus Kristus ved å vere

 • vedkjennande

Vi vedkjenner trua på og tilber den treeinige Gud saman med den verdsvide kyrkja.

 • open

Vi er eit fellesskap prega av likeverd, deltaking og respekt for mangfald.

 • tenande

Vi viser miskunn, fremjar rettferd og vernar om skaparverket.

 • misjonerande

Vi vitnar om Jesus Kristus lokalt og globalt.


I perioden 2019–2021 skal vi arbeide for at:
1 - Gudstenestelivet blomstrar.
2 - Fleire søkjer dåp og trusopplæring.
3 - Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv.
4 - Kyrkja engasjerer seg i samfunnet.
5 - Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid.
6 - Kyrkja skaper trygge rom.
7 - Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon.


1 - Gudstenestelivet blomstrar:

 • Gudstenesta gir eit møte med det heilage, med Gud.
 • Gudstenesta er eit ope, deltakande og inkluderande fellesskap.
 • Gudstenesta knyter oss til den verdsvide kyrkja.
 • Kyrkja har vigslar der vi feirar kjærleiken, og ber om Guds signing over ekteskapet.
 • Kyrkja lar etterlatne møte omsorg og få oppleve ei verdig gravferd.
 • Kyrkja varetar og fornyar kyrkjemusikken.

 

2 - Fleire søkjer dåp og trusopplæring:

 • Medlemmer i Den norske kyrkja ber barna sine til dåpen.
 • Alle døypte og tilhøyrande i alderen 0−18 år blir inviterte til trusopplæring som gjer at dei kjenner seg heime i kyrkja, og som gir kunnskap om kristen tru.
 • Fleire barn og unge deltar i barne- og ungdomsarbeid i kyrkjelyden og i dei frivillige organisasjonane som er knytte til kyrkja.
 • Konfirmasjonstida gir fellesskap og næring til tru og liv.
 • Kyrkja legg til rette for menneske med funksjonsnedsetting.
 • Aldersgruppa 18−30 år erfarer at kyrkja er relevant, livsnær og tilgjengeleg.
 • Kyrkja har trusopplæring for vaksne.
 • Kyrkja deler evangeliet gjennom ord, nærvær og handling, lokalt og globalt.
 • Samisk kyrkjeliv er livskraftig og likeverdig og i stadig fornying og utvikling. Samisk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.
 • Kvensk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.
 • Teiknspråket og døve sin kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.

 

3 - Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv:

 • Kyrkja skaper rom for ulike uttrykk gjennom kunst og kultur, særleg for unge.
 • Kyrkja arbeider målretta med rekruttering innan kyrkjemusikk.
 • Kyrkja er ein relevant samarbeidspartner for kulturlivet elles.
 • Kyrkja som kulturarena er ein berebjelke i folkekyrkja sin plass i samfunnet.
 • Kyrkja er ein aktiv forvaltar av salmeskatten.


4 - Kyrkja engasjerer seg i samfunnet:

 • Kyrkja fremjar menneskeverd, fred, menneskerettar og vern om skaparverket.
 • I samarbeid mellom kyrkjelydar og diakonale institusjonar fremjar kyrkja omsorg, rettferd og respekt.
 • Kyrkja stimulerer menneske til aktivt samfunnsengasjement.
 • Kyrkja samarbeider med styresmakter, livssynssamfunn og ulike organisasjonar i sitt samfunnsoppdrag.
 • Kyrkja er aktiv og synleg i media.
 • Kyrkja styrkjer samarbeidet med skolar og barnehagar.
 • Kyrkja oppsøkjer og tilbyr fellesskap til dei som er nye i Noreg.
 • Kyrkja fremjar religionsdialog lokalt, regionalt og nasjonalt.


5 - Fleire finn sin plass i kyrkjeleg arbeid:

 • Kyrkja inspirerer til deltaking i frivillig teneste.
 • Kyrkja sikrar gode arbeidsforhold for sine frivillige og tilsette.
 • Kyrkja styrkjer rekruttering til kyrkjeleg utdanning.
 • Kyrkja medverkar til at fleire søkjer kyrkjelege stillingar.


6 - Kyrkja skaper trygge rom:

 • Alle menneske har ukrenkeleg verdi.
 • Kyrkja deltek i arbeid mot undertrykking og alle former for vald og overgrep.
 • Kyrkja fremjer språk for, og samtale om, grenser, makt og seksualitet.
 • Kyrkja deltek i #metoo-bevegelsen, #torsdagerisvart og tilsvarande.


7 - Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon:

 • Kyrkja har demokratiske ordningar som sikrar at ho blir styrt i samsvar med grunnlaget sitt og ønska til kyrkjemedlemmene.
 • Kyrkja styrkjer ungdomsdemokratiet, særleg lokalt og regionalt.
 • Kyrkja arbeider fram ei kyrkjeordning som varetar både lokal tilknyting og heilskapleg styring.
   

   
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"