Bjørgvin bispedøme

Sitat

Saman vil vi ære Den treeinige Gud - ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd

Visjon for Bjørgvin bispedøme

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70 E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no Org.nr: 818 066 872

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30