Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Kontaktinformasjon for Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet

Vestre Aker kirke:

Ullevålsveien 117
0359 Oslo

Kontortid hver dag kl. 10-14

Telefon: 23 62 93 70

Bakkehaugen kirke:

Carl Grøndahls vei 27
0871 Oslo

Postadresse:
Postboks 31 Tåsen
0801 Oslo

Ingen fast kontortid

Telefon: 23 62 95 10

Majorstuen kirke:

Kirkeveien 84
0364 Oslo