Biskopen

Biskop Solveig Fiske mener at en av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett angår oss alle. Kirken må bruke sin makt ved å se den enkelte – og bekrefte deres verd.

Biskopen har et stort engasjement for menneskeverd og rettferdighet, og ikke minst for kvinners og homofiles situasjon.

– Jeg har stor grunn til å takke mine to forgjengere på Hamar bispestol, sier hun. - Biskop Georg Hille som ordinerte 33 kvinner til prestetjeneste i en tid da det i kirken var stor motstand mot dette. Og Rosemarie Köhn, landets første kvinnelige biskop, som «sannheten tro i kjærlighet» gjorde kirken åpnere for lesbiske og homofiles prestetjeneste.

Biskopen mener at en av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett angår oss alle. Hun engasjerer seg for papirløse flyktninger, asylbarna og for kvinner som utsettes for vold.

- I håpets navn skal vi sette søkelyset på det uløselige og konfliktfylte, ikke feie det bort, men anerkjenne smerten i det, sier hun. - Vil vi være en kirke som bringer håp, og forkynner budskapet om den store gleden for alt folket, må vi våge å nærme oss menneskers livserfaring.

- For meg er Jesus et sterkt forbilde i det å se mennensker, sier biskopen. – De som var lederskikkelser og myndighetspersoner rundt Jesus, var ikke sjelden opptatt av å verge Jesus for kontakt med ulike mennesker. Men Jesus tok et annet fokus. Han så den enkelte, om det var barn eller voksen, og behandlet dem som fullverdige mennesker. Når Jesus handler og snakker som han gjør, viser han kirken hvordan vi skal bruke vår makt: se den enkelte – og bekrefte deres verd.