Bispedømmerådet

I Hamar bispedømmeråd er det 10 medlemmer. 7 av medlemmene er leke - valgt av og blant medlemmer i Den norske kirke. Det er videre én prest, valgt av prestene i bispedømmet, og én lek kirkelig tilsatt, valgt av de lek kirkelig tilsatte i fellesrådsområdene. Biskopen er fast medlem av rådet.

Det sittende bispedømmerådet er valgt for perioden 01.01.2016 til 31.12.2019.

Gunhild Tomter Alstad er valgt som leder i rådet fram til 31.12.2019, og Finn Huseby er valgt som nestleder for samme periode. De ble begge gjenvalgt for perioden 01.01.2018 til 31.12.2019 på bispedømmerådets møte 13.12.2017.