Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

På vei mot ny kirkeordning

Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Våren 2016 ble Kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 opptrer som nasjonalt rettssubjekt. I mars 2020 presenterte Stortingets familie- og kulturkomite sin innstilling om Lov og tros- og livssynssamfunn.

Prosjekt kirkelig organisering - 2020
Et prosjekt i regi av Kirkerådet.
Følg arbeidet i hovedutvalg og fire arbeidsgrupper her.

 

Stortinget 2020

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - 24. mars 2020

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Opplysningsvesenets fond - 24. mars 2020

 

Kirkemøtet 2019
Med bakgrunn i høringen 2018 vurderte Kirkerådet alle bestemmelsene i kirkeordningen på nytt, og la disse fram til vedtak på Kirkemøtet 2019. Se vedtaket her
KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke

 

Kirkerådet september 2018
Kirkerådet sendte i slutten av september et forslag til helhetlig kirkeordning ut på høring.
 

Kirkemøtet 2018 (Trondheim 11.-16. april)
KM 10/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og livssynssamfunn
Vedlegg: Utfyllende saksutredning - dokument B
Vedlegg: Høringsdokument til Kirkemøtet - KUD 15. februar 2018
Vedlegg: Høringsbrev fra KUD 14. februar 2018
Vedlegg: Høringsnotat 25. september 2017
Vedlegg: Kirkerådets høringsuttalelse 12. desember 2017

Kirkerådet vedtok 7.-8. desember 2017 sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Les høringsuttalelsen her

Nye rammer for tros- og livssynssamfunn Høring om ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn - 28. september - 31. desember 2017.

Tar det flerreligiøse Norge på alvor (kirken.no 28. september 2017)

Stortinget 10. mai 2016
Et vedtak for historiebøkene

Innstilling fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 3. mai 2016
Om Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) Innst. 256 L (2015-2016) til Prop. 55 L (2015–2016)

Kulturdepartementet 5. februar 2016
Prop. 55 L (2015–2016) Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Kirkerådet desember 2015
Saksdokument: Oppsummering av høringen Veivalg for fremtidig kirkeordning

Fra Kirkemøtet 2015
Saksdokumentet til sak KM 10/15
Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring
- Kulturdepartementets gjennomgang av høringen 2014 
Komitemerknader og Kirkemøtets vedtak

Saksdokumentet til sak KM 11/15
Det framtidige behovet for lovgiving om Den norske kirke – Stortingets  rolle i kirkestyret
- Vedlegg - lovtekster
Komitemerknader og Kirkemøtets vedtak

 

Veivalg for fremtidig kirkeordning
Kirkerådets høring våren 2015

 

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
Kulturdepartements høring høsten 2014

 

Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning

Rapport fra IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) til Kulturdepartementet - 23. april 2014. (pdf)

 

Vedtak fra Kirkemøtet 2014:

Vedtak fra Kirkemøtet 2013:

Fra møte i Kirkerådet 31. januar - 1. februar 2013

 

Kirkeordning etter 2013  -  refleksjonsprosess / høring

Høsten 2012 ble det gjennomført en omfattende høring blant menighetsråd og kirkelige fellesråd på bakgrunn av refleksjonsdokumentet   "Kirkeordning etter 2013"    -   "Kyrkjeordning etter 2013" 

 

Se Kulturdepartementets "Saksgang: Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat"

 

Viktig bakgrunnsstoff:

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"