På vei mot ny kirkeordning

Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Våren 2016 ble kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 opptrer som nasjonalt rettssubjekt. I april 2020 vedtok Stortinget en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Fra 1. januar 2021 oppheves kirkeloven og blir erstattet av den nye trossamfunnsloven og av kirkeordning for Den norske kirke som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019.

Prosjekt kirkelig organisering - 2020
Et prosjekt i regi av Kirkerådet.
Følg arbeidet i hovedutvalg og fire arbeidsgrupper her.

 

Stortinget 2020
Stortinget vedtok 14. og 17. april 2020 ny Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 

 

Kirkemøtet 2019
Med bakgrunn i høringen 2018 vurderte Kirkerådet alle bestemmelsene i kirkeordningen på nytt, og la disse fram til vedtak på Kirkemøtet 2019. Se den vedtatte kirkeordningen her:
Kirkeordning for Den norske kirke

 

Kirkerådet september 2018
Kirkerådet sendte i slutten av september et forslag til helhetlig kirkeordning ut på høring.
 

Kirkemøtet 2018 (Trondheim 11.-16. april)
KM 10/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og livssynssamfunn
Vedlegg: Utfyllende saksutredning - dokument B
Vedlegg: Høringsdokument til Kirkemøtet - KUD 15. februar 2018
Vedlegg: Høringsbrev fra KUD 14. februar 2018
Vedlegg: Høringsnotat 25. september 2017
Vedlegg: Kirkerådets høringsuttalelse 12. desember 2017

Kirkerådet vedtok 7.-8. desember 2017 sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Les høringsuttalelsen her

Nye rammer for tros- og livssynssamfunn Høring om ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn - 28. september - 31. desember 2017.

Tar det flerreligiøse Norge på alvor (kirken.no 28. september 2017)

Stortinget 10. mai 2016
Et vedtak for historiebøkene

Innstilling fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 3. mai 2016
Om Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) Innst. 256 L (2015-2016) til Prop. 55 L (2015–2016)

Kulturdepartementet 5. februar 2016
Prop. 55 L (2015–2016) Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Kirkerådet desember 2015
Saksdokument: Oppsummering av høringen Veivalg for fremtidig kirkeordning

Fra Kirkemøtet 2015
Saksdokumentet til sak KM 10/15
Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring
- Kulturdepartementets gjennomgang av høringen 2014 
Komitemerknader og Kirkemøtets vedtak

Saksdokumentet til sak KM 11/15
Det framtidige behovet for lovgiving om Den norske kirke – Stortingets  rolle i kirkestyret
- Vedlegg - lovtekster
Komitemerknader og Kirkemøtets vedtak

 

Veivalg for fremtidig kirkeordning
Kirkerådets høring våren 2015

 

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
Kulturdepartements høring høsten 2014

 

Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning

Rapport fra IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) til Kulturdepartementet - 23. april 2014. (pdf)

 

Vedtak fra Kirkemøtet 2014:

Vedtak fra Kirkemøtet 2013:

Fra møte i Kirkerådet 31. januar - 1. februar 2013

 

Kirkeordning etter 2013  -  refleksjonsprosess / høring

Høsten 2012 ble det gjennomført en omfattende høring blant menighetsråd og kirkelige fellesråd på bakgrunn av refleksjonsdokumentet   "Kirkeordning etter 2013"    -   "Kyrkjeordning etter 2013" 

 

Se Kulturdepartementets "Saksgang: Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat"

 

Viktig bakgrunnsstoff:

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"