Ordinasjonen på Helgøya 2. juli 1944

Den 2. juli 1944 ble 18 teologiske kandidater i stor hemmelighet ordinert til prester i Helgøya kapell. I år er det 75 år siden denne dramatiske og spesielle ordinasjonen, og dette markeres på Helgøya 30.juni 2019.

Det er Tor Johan Sørensen Grevbo og Torleiv Austad, begge etterlatte etter to av ordinandene, som sammen med biskop Solveig Fiske, menighetsrådet i Nes og Helgøya menighet, sokneprest Ørn Bardur Jonsson og Nes historielag inviterer til markeringen.

- Den dramatiske ordinasjonen på Helgøya er enestående i norsk kirkehistorie og har også vakt internasjonal oppsikt. For de 18 ordinandene var det en sterk og skjellsettende opplevelse. Også deres nærmeste merket hvor viktig denne handlingen var for dem, kan medlemmene i komitéen fortelle.

- Det var en risikabel handling, som kunne få alvorlige konsekvenser for dem som var involvert.

Bakgrunnen for ordinasjonen var økende prestemangel i en rekke menigheter som følge av at mange prester var forvist fra sine menigheter. Ordinandene kom fra bispedømmer som var hardt rammet av prestemangelen. Ordinasjonen ble utført av biskopen i Hålogaland bispedømme, Wollert Krohn-Hansen, som av de politiske myndigheter var forvist til Helgøya. 

Ettersom H.M. Kongen og regjeringen befant seg i eksil i London, var det Den midlertidige kirkeledelse som forordnet ordinasjonen. Dette var den eneste ordinasjonen i sitt slag under okkupasjonen. For kirkeledelsen var det viktig å markere ordinasjonens avgjørende betydning for fortsatt prestetjeneste i menighetene etter at biskopene og storparten av prestene hadde lagt ned sine statsembeter og brutt med det statlige kirkestyret. Etter okkupasjonen ble ordinasjonen på Helgøya godkjent som lovlig dispensasjon fra ordinær kirkerett.

I år er det 75 år siden denne ordinasjonen. Det er en begivenhet som ikke bør gå i glemmeboken.

Derfor inviteres det  til  minnemarkeringen 30. juni 2019.

--------------------

Programmet for markeringen ser slik ut:

Kl. 11.00 gudstjeneste i Helgøya kirke. Visepreses i Bispemøtet - Atle Sommerfeldt, Hamar biskop og soknepresten i Nes menighet deltar, i tillegg til prester i nær familie med ordinandene fra 1944. Professor em. Tor Johan Sørensen Grevbo, sønn til en av ordinandene fra den gang, holder preken. Det blir ofring til Sjømannskirken, fordi den hemmelige ordinasjonen i 1944 fant sted i tilknytning til et kretsmøte i Sjømannsmisjonen.


Etter gudstjenesten
serveres det et måltid på Bjørkvang – et forsamlingshus like i nærheten av kirken.


Kl. 14.15 minnemarkering på Bjørkvang.
Det blir hilsen ved Hamar biskop Solveig Fiske og intervju med sokneprest em. Carl Wollert Krohn-Hansen, som fungerte som organist under ordinasjonen i 1944. Professor em. Torleiv Austad – nevø til en av ordinandene – holder foredrag om det som skjedde på Helgøya for 75 år siden. To lokale historikere, Signe Ingjerd Thorstad og Eva McKenna, forteller om de mange prestene som ble forvist til Helgøya vinteren 1944/45. Det blir musikalske innslag ved kantor og musiker Wollert Krohn-Hansen – barnebarn til biskopen som foretok ordinasjonen.


Familiene til ordinandene, biskopen og prestene
som deltok i ordinasjonen i 1944, ønskes spesielt velkommen til denne minnemarkeringen. Gudstjenesten og samlingen på Bjørkvang er imidlertid åpen for alle.

Av praktiske årsaker, vil det være gunstig å vite omtrent hvor mange som kommer.

Du er hjertelig velkommen, men fint om du melder deg på til Hamar bispekontor, e-post hamar.biskop@kirken.no eller tlf. 62 55 03 50, innen 10. juni.

Verken i kirken eller på Bjørkvang vil det være reserverte plasser. Alle oppfordres derfor til å komme i god tid.

-----------------

De som deltok ved ordinasjonen 2. juli 1944

Ordinator:
Biskop Wollert Krohn-Hansen

Assisterende prester:
Prost Kristen Løken
Sokneprest Christoffer Kobro
Sokneprest Søren Storaker
Hjelpeprest Erling Hågan

Ordinander:
Hans Georg Amlie
Olav Austad
Einar Bjorvand
Rolf Christensen
Leif Kristian Flørenes
Olav Frømyr
Hans Isak Kristoffer Haga
Jon Geir Hol
Alv Kapstad
Einar Koren
Finn Arnulf Kvarving
Axel Eduard Kørner
Christen Raustøl
Palmer Skaar
Christian Tidemann Strand
Arne Johan Sørensen
Ånund Ørsland Vatne
Otto Kalmar Østerås

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"