Biskopens taler og tekster

Seniorrådgiver og sekretær for biskopen, Ruth-Marit Vatne, e-post: rv264@kirken.no