Biskop

Kari Veiteberg ble tilsatt i Kirkerådets møte 13.september 2017. Hun ble vigslet i Oslo Domkirke 17. desember 2017.

Kari Veiteberg er født i 1961 og oppvokst på Stord. Hun er gift med Rolv Nøtvik Jakobsen. De har to barn.
Veiteberg er utdannet cand. theol. fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1988, og hun tok eksamen på Det praktisk-teologiske seminar i Oslo i 1989.
I 2006 ble hun dr. theol  med avhandlingen «Kunsten å framføre gudstenester. Dåp i Den norske kyrkja». Hun har også mellomfag i teatervitenskap fra Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo.
Hun har jobbet som prest i Oslo, Tempe prestegjeld, Trondheim (kapellan), Emmaus, Gildeskål, Kirkens Bymisjon Bergen og siden 2014 i Tøyen kirke i Oslo.