Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Midt i all festivitas står to mennesker som ønsker å dele livet sitt sammen, og de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir brudeparet hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

 De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Kirkemøtet for Den norske kirke vedtok 30. januar 2017 en ny vigselsliturgi, Vigsel 2017, som kan brukes ved ekteskapsinngåelse både av likekjønnede og ulikekjønnede par. Den kan dermed brukes av alle som vil gifte seg i kirken.Den norske kirke har etter dette to liturgier for ekteskapsinngåelse. Vigsel 2003 er forbeholdt ulikekjønnede par.