Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ung i kirken

Ungdomsarbeid

Ungdomsarbeidet i kirken er viktig. Gjennom dette møtes unge hver uke i sin lokale menighet til klubb, kor, ledertrening, gudstjenester og mange andre aktiviteter. Det er et mål at Ungdom i Oslo bispedømme opplever kirken som et fellesskap som ser og tar vare på dem og som utfordrer til tjeneste. For å finne ut hva som foregår i din menighet, kan du søke opp lokalmenigheten din lenger nede på denne siden.

Selv om det meste av ungdomsarbeidet foregår lokalt, skjer det også viktige ting på bispedømmenivå. Her følger informasjon om ungdomsdemokratiet, og om satsninger på ungdomsfeltet.

Ungdomsdemokratiet

Ungdomsdemokratiet starter på det lokale ungdomstinget. En gang i året samles ungdom fra menighetene i Oslo bispedømme (Oslo, Asker, Bærum og døvemenighetene) til ungdomstinget. Ungdomstinget uttaler seg om utvalgte saker, og har dessuten ansvar for å velge et ungdomsråd for bispedømmet.

Ungdomsrådet arbeider videre med sakene mellom hvert ungdomsting. Ungdomsrådet samarbeider dessuten med biskopen og bispedømmerådet, og har særlig ansvar for å fremme ungdommenes perspektiver. Ungdomsrådet har også ansvar for å sende delegater til Ungdommens Kirkemøte, som er et nasjonalt organ som møtes en gang i året.

Følg lenkene til Ungdomstinget og Ungdomsrådet for å lese mer, finne ut når neste ungdomsting avholdes, eller hvem som sitter i ungdomsrådet.

Prosjekter og faglig støtte

Oslo bispedømme arrangerer fagdager for alle som er engasjerte i barne- og ungdomarbeid, både i Den norske kirke og kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Følg "Ungdomsrådet i Oslo bispedømme" på facebook (fb.me/ur.oslo) for å få med deg invitasjoner til fagdager, med mer.

Fra juni 2016 og ut 2017 har Oslo bispedømme fokusert særlig på ungdomsarbeidet i menighetene. Gjennom “Ungdomsåret 2016-2017” siktet man på å gi langsiktig vekst i ungdomsarbeidet, særlig gjennom å ha rekruttering som et hovedtema.