Dåp

I Den norske kirke i Borg pågår et stort og viktig arbeid for å øke oppslutningen om dåp. I arbeidet er det identifisert en sjekkliste på 7 punkter som viser seg å ha effekt. Det handler mye om kommunikasjon og kvalitet. Det første punktet handler om intern kommuniasjon og motivasjon for dåpen. I hvert punkt under finner du lenker til dokumenter og nettsteder med konkrete eksempler. Generelt er det mye å hente på www.ressursbanken.kirken.no og www.trykksak.kirken.no