Tema

Den norske kirke har fem satsningsområder: Barn og unge, kirkemusikk og kultur, diakoni, gudstjenesteliv og samisk kirkeliv. Både biskop og bispedømmeråd har en rekke prosjekter og arbeid i tillegg til disse satsningsområdene.