Tegnsatte salmer

På oppfordring fra diakon Ann Christin Nicolaysen har Helga Johanne Størdal og Carl Andreas Næss spilt inn åtte sanger/salmer med tegn på video.

Måne og Sol:

Du er du og du duger:

Vi tenner lys i globen vår:

Må din vei komme deg i møte:

Kjære Gud:

Vi tar hverandres hender:

Jeg blir så glad når

 

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no