Misjon

Misjon handler om kirkens sendelse til verden. Som kristne er vi sendt til å formidle det gode budskapet om Jesus, gjennom evangelisering, diakoni og kamp for rettferdighet. Samarbeid menighet og misjon, SMM, er et samarbeid mellom Den norske kirke og 7 misjonsorganisasjoner (Areopagos, Den norske Israelsmisjon, Det norske Misjonsselskap, HimalPartner, Misjonsalliansen, Normisjon og Stefanusalliansen). SMM jobber med å sette misjon på dagsorden i menighetene.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no