Retrett og åndelig veiledning

Retrettarbeidet i Borg dreier seg om retretter, pilegrimsvandringer, stillhetsarbeid i menighetene og åndelig veiledning.

Retreat og åndelig veiledning i Borg

Denne siden er sist oppdatert 21.04.2017

Retreatarbeidet i Borg bispedømme omfatter retreater, veiledningssamtaler, stillhetsarbeid i menighetene og pilegrimsvandringer. I retreat og åndelig veiledning ønsker vi å være oppmerksomme på Guds nærvær i hverdagen, ved å forholde oss til hjertet, ikke bare hodet. Vi vil lære en kristen trospraksis som gir hvile hos Gud. Dette kan man erfare gjennom å være stille og fokusert, og ved å lytte. Meditasjon, bønn, pilegrimsvandringer og retreat er øvelser i oppmerksomhet og fordypning som for mange er med å utdype forholdet til Gud.

RETREAT

Noen prostier arrangerer retreat for sine prester. Andre yrkesgrupper i kirken arrangerer tilsvarende for de som hører til i Borg. Man kan også, på eget initiativ, delta på retreater som arrangeres av andre. Vi henviser til nettsiden http://www.retreater.no.

ÅNDELIG VEILEDNING

Åndelig veiledning er samtaler ut fra et regelmessig bønneliv der en tar opp med veilederen hva som skjer med en i «den lyttende bønnen» (1/2 time pr. dag). Det sentrale er relasjonen til Gud, og at det handler om en personlig prosess.

Åndelige veiledere i Borg

Borg biskop har avtale med følgende åndelige veiledere:

Sokneprest i Aremark Sven Giljebrekke, Sokneprest i Høland Gunnar Øvstegård, Sokneprest i Nordby Sigurd Bakke, Sokneprest i Langhus Gunnvor Hovland, Sokneprest i Berg Kristin Bakkevig, Sokneprest i Torsnes Tore Schwarz Olsen, Sokneprest i Trøgstad og Båstad Reidar Strand, Kapellan i Fjellhamar Elisabeth Lund, Prost emeritus Arne Sand, Åndelig veileder/Retreatleder Ulla Käll, Diakon Virve Tynnemark, Pater Rory Mulligan SM og Pater Erik Ruud SM.

Disse står hovedsakelig i den ignatianske tradisjonen for slik veiledning.

STILLHETSARBEID I MENIGHETENE

Slikt arbeid drives av den enkelte menighet, men «Arbeidsgruppa for retreat og åndelig veiledning» (AR & ÅVL) i Borg kan være behjelpelig med informasjon, materiell og veiledning/veiledere. Diakon Virve Tynnemark har utviklet en ressursperm «Smak og se» - om stillhetsarbeid i menigheten. Den gir visjoner for og praktiske tips til gjennomføring av ulike samlinger, stille dager/kvelder, retreat i hverdagen osv. og har konkrete program og kopieringsoriginaler for tidebønner, bønnevandringer o. a. Permen er å få tak i ved henvendelse til Virve på mailadressen: vt242@kirken.no.

PILEGRIMSVANDRINGER

«Arbeidsgruppa» har tidligere arrangert pilegrimsvandringer til Nidaros.  Dette ble avsluttet i 2015. I oktober 2016 og 2017ble det arrangert 10 dagers Pilegrimsvandring i Det hellige land (Jordan/ Israel/Palestina).

Arbeidsgruppa for retreat og åndelig veiledning i Borg (AR & ÅVL)

Biskopen har oppnevnt en arbeidsgruppe for å initiere arbeidet med retreater, åndelig veiledning, stillhetsarbeid i menighetene og pilegrimsvandringer i bispedømmet.

Arbeidsgruppa består i dag av: Prost Liv B. Krohn-Hansen (leder), Sokneprest Gunnar Øvstegård (nestleder), Sogneprest Kjell A. Skartseterhagen (tidligere pilegrimsprest), Reidar Strand (tidl. sokneprest Trøgstad og Båstad) og Åslaug Sødal Gabestad (sekr./rådgiver på bispekontoret). Varamedlemmer er diakon Ingunn Trageton Ileby.

SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

Prester som har Borg bispedømmeråd som arbeidsgiver, kan søke «Arbeidsgruppa for retreat og åndelig veiledning» om økonomisk støtte for å delta på retreat, gå i åndelig veiledning og delta på pilegrimsvandringer. NB! Alle søknader om økonomisk støtte må sendes tjenestevei via prosten, som påtegner og anbefaler søknaden. Prosten sender deretter den påtegnede søknaden videre til Borg bispedømmeråd på adressen borg.bdr@kirken.no  innen 15. februar. Søknader som kommer etter denne datoen, kan innvilges dersom det er penger igjen på budsjettet for inneværende år.

Fellesrådstilsatte (diakoner, kateketer og kantorer) oppfordres til å søke egen arbeidsgiver (Kirkevergen) om økonomisk støtte. Biskopens arbeidsgruppe har ingen innflytelse over eventuelle tildelinger fra andre kirkeansattes arbeidsgivere.   

For deltagelse på retreat gis det en støtte på inntil kr. 1200,- pr. person pr. år, for de som er ansatt av bispedømmerådet. For deltakelse i åndelig veiledning gis det støtte for inntil 5 veiledningstimer a ca. 600 kr (inntil kr. 3000).

Utbetaling av innvilget støtte

Etter gjennomført retreat og/eller veiledning refunderes tilskuddet, som man har fått innvilget etter søknad til AR & ÅVL, via AditroSuiten. Opprett en egen reiseregning for denne refusjonen og velg «Utlegg/Reise på regning». På neste side velg «Utlegg» og i oversikten for utleggstype velg «Retreat – RET». Formål er retreat og/eller åndelig veiledning. Som vedlegg lastes fil med kvittering eller faktura opp. Oppgi også navnet på godkjent åndelig veileder, under tilleggsopplysning (Se veiledningshefte, som har blitt delt ut under prostivise kurs i reiseregningssystem, for ytterligere informasjon).

Åndelige veiledere som er godkjent av biskopen, og som gir grunnlag for økonomisk støtte, ligger på hjemmesiden til Retreat og åndelig veiledning i Borg: https://kirken.no/borg under Tema > Retreat og åndelig veiledning.

Midler til retreat og åndelig veiledning må brukes opp innen budsjettåret og kvitteringer og dokumentasjon derfor være på bispedømmekontoret (via AditroSuiten) senest 1. desember. Dokumentasjon som kommer etter denne datoen, vil bli belastet neste års tildeling.

NYTTIGE LENKER

http://www.retreater.no    

http://www.klimapilegrim.no

Bibelselskapets meditasjonssider

Ulla Käll  

Praktisering av ignatiansk åndlighet – fra Centro Loyola i Las Palmas

(Vakker meditasjonsmusikk og tekstlesing):

https://centroloyolacanarias.org/espiritualidad-2/rezando-voy

Klikk på bildet med to åpne hender, og velg dato.

Artikkel om Ignatius fra Loyola og ingnatiansk åndelighet:

https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/tema/retreat-andelig-veiledning/ignatius-fra-loyola---historien-teologien-spiritualiteten-og-pedagogikken.pdf

Etter- og videreutdanning (EVU) – Faglige produksjoner

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/Internt/etter--og-videreutdanning-evu-faglige-produksjoner/

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30 

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"