Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ungdomsrådet

Ungdomsarbeidet i Den norske kirke i Borg er et prioritert arbeidsområde, og preges for tiden av aktive og engasjerte ungdommer- det er plass til flere!

Hva er ungdomsrådet?
Ungdomsrådet blir valgt for ett år av gangen av og blant delegatene på Ungdomstinget. Dets viktigste oppgaver er å opptre som et høringsorgan for bispedømmerådet i saker som særlig angår unge, samt å planlegge sakspapirer og alt det praktiske knyttet til neste Ungdomsting. I løpet av året rådet sitter vedtar de saker og deltar i minst ett bispedømmerådsmøte. Hvert år velges også to av rådets medlemmer til å delta på Ungdommens Kirkemøte, som samler ungdoms-delegater fra hele landet.

Ungdomsrådet i Borg 2015 - 2016:

  • Leder Espen Robsham Kjørven (Fjellhamar)
  • Nestleder Telise Gudevold Heksem (Domkirken)
  • Rådsmedlem Elise B Brun (Glemmen)
  • Rådsmedlem Aleksander Abelsen (Glemmen)
  • Sosialt ansvarlig Maren Johanne Mood (Rælingen)
  • PR/teknisk ansvarlig Susanne Arntzen (Kråkerøy )  
  • vara Sebastian Aas Isaksen (Glemmen)
  • vara Elisabeth Louise Mosserud Sæther (Lillestrøm)

Hva er ungdomstinget?
Ungdomstinget arrangeres én gang i året og alle menigheter kan sende to delegater mellom 15 og 30 år, mens organisasjoner kan sende et delegat. Alle delegater har talerett og stemmerett. Ungdomstinget diskuterer og vedtar saker som på forhånd er valgt ut av ungdomsrådet, men det er åpent for å ta opp egne saker man er engasjert av om dette blir meldt inn i god tid på forhånd. Ungdomstinget varer i 3 dager og består foruten møtevirksomhet av mye sosialt liv og mye leker, og gode kvelds-samlinger på kveldene som gir tid til bønn og ettertanke.

Vil du vite mer om Ungdomsrådet eller ungdomstinget? Sjekk ut siden «Ung i borg» på facebook. Eller kontakt Åslaug Sødal Gabestad.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no