Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 2. desember

Norge er på vei gjennom den andre bølgen med smitte. Her er oppdatert smittevernveileder per 2. desember utarbeidet av Kirkerådet og KA, i dialog med Bispemøtet og Norges kirkevergelag.

Over 500 000 mennesker deltar vanligvis på kirkens julegudstjenester. I år er mange godt i gang med å tenke og planlegge annerledes.

Kirkerådet har sammen med KA, Norges kristne råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn hatt dialog med helsemyndighetene om spesielle utfordringer knyttet til advent og jul. I forbindelse med dette er smittevernveilederen oppdatert, og det er laget et eget ressursnotat om smittevern ved advent og jul 2020.

Av smittevernhensyn, og hensyn til at flere skal kunne delta på arrangementer i forbindelse med advent og jul, anbefales det å vurdere utendørs arrangementer.

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 02.12.12 kl. 13.00) [word] [PDF]

Se også: Ressursnotat om smittevern ved advent og jul 2020 (pr 02.12.20 kl. 13.00)

I Ressursbanken: Idéheftet Åpen julekirke

Dette er presiseringene:

 • 2 meters avstand ved innendørs salmesang. Utendørs holder det med 1 meter.
 • Kirkevandringer regnes som arrangement med maksimalt 50 deltakere i kirken samtidig med krav til registrering.
 • Åpne kirker uten aktiviteter regnes ikke som arrangement og har ikke krav om registrering.
 • Antall medvirkende skal være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre arrangement. For at kor/musikere skal telle som medvirkende, må de ikke sitte sammen med eller blandes med øvrige deltakere og holde minst 2 meters avstand til andre deltakere.
 • Det er vesentlig mindre smitterisiko ved utendørs arrangementer. Disse kan avholdes med 200 deltakere på avgrenset område (avgrenses med tau, sperrebånd e.l.).

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 02.12.12 kl. 13.00) [word] [PDF]

Se også: Ressursnotat om smittevern ved advent og jul 2020 (pr 02.12.20 kl. 13.00)

I Ressursbanken: Idéheftet Åpen julekirke

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering . 

Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Dette materiellet ligger tilgjengelig her.

 

Endringslogg

 • 16.06.20 Versjon 1 av den nye samlede smittevernveilederen publisert.

 • 14.09.20 Versjon 2 med gjennomgående oppdateringer der utdaterte formuleringer knyttet til gjenåpning er tatt ut, og nye råd og anbefalinger fra FHI er satt inn knyttet til navneregistrering, husstandsfellesskap. I tillegg en gjennomgående lett språkvask.

 • 26.10.20 Versjon 3 har følgende endringer:

  • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
  • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
  • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
  • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
  • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
  • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
  • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).
 • 03.11.10 Versjon 3.1 har følgende presisering:
  • Endret lagringstid for oppbevaring av deltakerlister i punkt 1.1 a), 1.1 b) og 2.6 a). Disse skal nå slettes etter 14 dager, ikke 10 som tidligere.
 • 06.11.20 Versjon 4.0 har følgende endringer:

  • Nytt avsnitt i innledningen om at kirkene kan holde åpent, men kirkerådet anbefaler å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned. Må vurderes lokalt.
  • I pkt 1.1 a):
   • Endret rekkefølge på antall og avstand
   • Nye avstandsregler
   • Nye antallsregler
   • Ny definisjon av fastmonterte seter
   • Presisering om private sammenkomster i lånt/leid lokale
   • Nytt punkt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester ut november måned.
  • I pkt 1.1 c): nytt sjette hovedprinsipp
  • I pkt 1.1 d): tatt ut lokale Oslo-definisjoner. Satt inn presisering om at regjeringen oppfordrer til lokalt strengere regler der det er smittetrykk.
  • Pkt 1.2 a) presiseringer knyttet til beslutning om nedstenging og gjenåpning av aktivitet
  • Pkt 1.2 c) om medbestemmelse er flyttet til 1.2 b) og motsatt.
  • I pkt 1.2 c) om HMS, renhold og opplæring: tatt inn anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser.
  • Pkt 1.3 e) strammet inn «husstandsmedlemmer».
  • Pkt 1.6 er strammet opp, og det er tatt inn råd om arbeidsreiser.
  • Pkt 2.1.2 tatt inn punkt om å gjennomføre gudstjenester, og et punkt hvor nattverd, lystenning og offer frarådes pga bevegelse.
  • Pkt 2.1.2 b) tatt inn punkt om å legge stor vekt på å gjennomføre dåp.
  • Pkt 2.1.3 nytt punkt som understreker at vielser kan gjennomføres.
  • Pkt 2.2 nytt avsnitt om å vurdere om aktivitetene er nødvendig å gjennomføre, og evt vurdere digitalt.
  • Pkt 2.4.1 anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester ut november måned.
  • Pkt 2.4.4 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.5 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.6 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
 • 30.11.20 Versjon 5.0 har følgende endringer:
  • I innledningen er inndelingen av veilederen nå omtalt, i tillegg til enkelte justeringer om Kirkerådet og KAs dialog med helsemyndighetene omtalt og anbefalingen om avlysning tatt ut.
  • Pkt. 1.1 a), 2.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.5, 2.6: Den tidligere anbefalingen om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger gjelder ikke lenger, og er derfor tatt ut.
  • Pkt 1.1 a): Ny anbefaling om 2 meters avstand ved salmesang innendørs, ny definisjon av medvirkende som ikke skal telles med i antallet deltakere, lagt til brødtekst om innendørs og utendørs arrangementer, samt presisert at utendørs arrangementer må skje på avgrenset område.
  • Pkt 2.1.2: Kulepunkt om nattverd og lystenning har fått ny ordlyd for å tydeliggjøre at det gjelder gudstjenester, og at offer kan skje via vipps. Tatt inn nye kulepunkter med anbefalinger for å redusere trengsel innendørs.
  • Pkt 2.7: Omfattende endring og detaljering av gjeldende regelverk knyttet til åpne kirker, etter dialog med helsemyndighetene.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:
Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider: etter avtale

 

Fakturaadresse:
Den norske kyrkja
v/Møre bispedøme
Scanningsentralen,
Rjukan Næringspark

3660 Rjukan

EHF-id./org.nr: 818 066 872

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"