Seminar i Trondheim: Bibelske salmer og liturgiske sanger

De bibelske salmene og liturgiske sangene i Norsk Salmebok 2013 vil berike menigheter og gudstjenesteliv. 31.oktober-1.november 2017 inviteres prester, kirkemusikere og andre interesserte til seminar i Trondheim om dette spesielle musikalske materialet - og om mulighetene som ligger i det.

NB! Påmeldingsskjema nederst på denne siden.
Frist for påmelding: 10. oktober.

Seminaret arrangeres av Nidaros bispedømme, NTNU og Kirkerådet, og er et ledd i en nasjonal satsing for å løfte de bibelske salmene og liturgiske sangene og inspirere til mer omfattende bruk i det lokale gudstjenesteliv.

Undervisningen blir holdt i plenum og gruppesamlinger ved NTNU Institutt for musikk i Olavskvartalet i Trondheim (bilde fra NTNUs orgelsal til høyre) og i Metodistirken i Trondheim. Det vil bli både teoretiske og praktiske sesjoner, og god mulighet til faglig fellesskap med gode kolleger.

Seminarholdere:

  • Jan Schumacher, førsteamanuensis emeritus/cand.theol ved Menighetsfakultetet
  • Magne Harry Draagen, ledende domkantor i Nidarosdomen
  • Arne Solhaug, kirkemusiker med bakgrunn fra Menighetsfakultet. Norsk musikkhøgskole og som kantor i Grønland kirke

Fullstendig og detaljert program vil bli lagt ut på denne nettside etter hvert.

Reformasjonsmarkering

31. oktober, seminarets første dag, er også dagen for den nasjonale reformasjonsmarkeringen. Detagelse ved den økumeniske gudstjenesten i Nidarosdomen blir et naturlig innslag i seminaret.

Det vil også bli mulighet til en felles middag for seminardeltagerne på kvelden (på egen kostnad).

Selve kurset, og lunsj begge kursdagene, er gratis for alle deltagere. Overnatting må bestilles og dekkes selv. (NB! Vær tidlig ute, det er reformasjonsmarkering og flere andre seminar i byen disse dagene). Det oppfordres til å søke lokalt om støtte til utgiftsdekning, det er også mulig å søke støtte fra Fagutvalg for kirkemusikk (FUM).

Ta med koralbok, bind 3

 
De bibelske salmene og liturgiske sangene er samlet i Norsk Koralbok 2013, bind 3.

Koralboka vil bli benyttet under seminaret, og det er derfor viktig at deltagerne har denne med seg.

 

Påmelding seminar om bibelske salmer/liturgiske sanger