Påmeldingen åpnet til HEL-konferansen 2017

HEL-konferansen 2017 arrangeres i Trondheim, 31. oktober - 1. november. Konferansen er i år preget av reformasjonsjubileet. Temaet er «En inkluderende kirke i reformatorisk lys».

I år arrangeres konferansen i Erkebispegården i Trondheim. I tillegg til konferansens egne sesjoner, er det lagt inn en felles konsultasjon sammen med Diakonikonferansen på Hotel Royal Garden og deltagelse på den store reformasjon-jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen.

HEL-konferansen ønsker å synliggjøre, dyktiggjøre og levendegjøre HEL-visjonen: «Et helt menneske, et helt samfunn, et helt liv og en hel kirke.»

Les mer om HEL-visjonen her.

NB! Menigheter fra Nidaros bispedømme kan søke om å få dekket deltageravgift. Se søknadsskjema her.

Kirken er ikke HEL før alle mennesker sees som en ressurs og kan være fullverdige deltakere.
HEL-konferansen løfter frem mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne, mennesker med utviklingshemming.
Denne konferansen er for deg som ønsker en inkluderende kirke, i reformatorisk lys.

Påmeldingsfrist: 22. september. Påmeldingen er bindende.
Ved avmelding etter 15. oktober belastes full deltakeravgift. Deltakeravgift kr 1000,- studentpris kr 600,-. Dette dekker konferanseavgiften og måltider oppsatt i programmet. Faktura ettersendes.

LINKER:

Påmelding HEL-konferansen 2017

 
BETALING/FAKTURERING: