Velkommen til Samisk kirkelivkonferanse!

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2021 - kl.10.00

Til:7.6.2021 - kl.15.00

Sted:Digitalt

Arrangør:Den norske kirke, VID og Nidaros/Sør-Hålogaland/Nord-Hålogaland bispedømmer

Tema: Forsoning – hva nå?

Innledning ved Tore Johnsen (KUN-VID, Tromsø) og Lovisa Mienna Sjöberg (Samisk høyskole, Kautokeino). Deltakere fra ulike samiske områder bidrar med kulturelle innslag og samtale.

Webinaret er for alle, ikke bare de som er samer sjøl eller kjent med samiske miljø fra før. Det gir mer kjennskap til samisk kultur og hvordan fornorskningsprosessen har vært. Viktig at vi alle får høre det samme og har en felles plattform å samtale videre på.

Link til nettside der det kommer mer detaljer om program, påmelding og lenke til konferansen:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/fag/samisk-kirkelivskonferanse/samisk%20kirkelivskonferanse%202021/

Se også https://www.facebook.com/events/411686339839284