Morgenkaffe med ordførerne

Morgenkaffe og siste nytt om kommunesammenslåingen lå på bordet da Biskop Herborg møtte ordførerne i Orkdal, Snillfjord og Agdenes.

Sammen med Meldal blir de tre kommunene (riktignok bare en del av Snillfjord) nye Orkland kommune fra 1. januar 2020. Arbeidet med sammenslåingen er godt i gang. Dette ble biskop Herborg informert grundig om under møtet som markerte starten på besøket hennes i Orkdal prosti, torsdag 11. januar.

Prostibesøket i Orkdal er det fjerde i rekken under introduksjonsturnéen for den nye Nidaros-bispen.

God stemning i morgenskumringen utenfor rådhuset i Orkdal. Fra venstre: kirkeverge Margit Sødal i Orkdal, stiftsdirektør Gunn Karlsaune i Nidaros bispedømme, prost Dagfinn Thomassen, biskop Herborg Finnset, kirkeverge Noralf Ljøkjell i Meldal, varaordfører Jørgen Indergård i Orkdal, prosjektleder Ingvild Kvernmo for nye Orkland kommune, rådgiver Vigdis Aanderaa Aakre i Nidaros bispedømme, ordfører Oddvar Indergård i Agdenes, rådgiver Jorun Opedal Uglem i Nidaros bispedømme, ordfører John Lernes i Snillfjord og kirkeverge Silje Ysland i Agdenes. (Foto: Vibeke Oddvik, Orkdal kommune)

Flere sammenslåinger i prostiet

Orkdal prosti omfatter i dag de åtte kommunene Orkdal, Meldal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya. Stortingets vedtak om kommunesammenslåinger før jul gir imidlertid flere konsekvenser for kommunestrukturen i prostiet fra 1. januar 2020.

  • Orkdal, Agdenes, Meldal og en del av Snillfjord (Krokstadøra) slås sammen.
  • Hemne og en del av Snillfjord (Vennastranda) slås sammen med Halsa på Nordmøre.
  • Hitra slås sammen med en del av Snillfjord (Sundan/Hemnskjela)

Kirken har ansvar og oppgaver som er en naturlig del av diskusjonen om de nye kommunene, og prostiet er representert i de ulike fellesnemndene som styrer sammenslåingene. Derfor var det naturlig at biskop Herborg fikk en orientering om arbeidet.

Ny sokneprest i Buvik, Sveinung Tennfjord, ledet gudstjenesten i Orkdal kirke sammen med biskop Herborg Finnset. (Foto: Jorun Opedal Uglem)

Nye ansatte

Etter at kaffekoppene var tømt på rådhuset på Orkanger, fortsatte biskopen til møter med de kirkelige ansatte i Orkdal prosti.

Besøket og møtet med de kirkeansatte ble lagt til en tradisjonell fagdag for prostiet. En naturlig del av fagdagen er å presentere nyansatte. En av dem, ny sokneprest i Buvik Sveinung Tennfjord, var også liturg under gudstjenesten i Orkdal kirke.

Biskopens heldag i Orkdal prosti ble avsluttet med møte med menighetsrådene, hvor biskopen innledet til samtale om aktuelle spørsmål i kirken.

Prost Dagfinn Thomassen (på talerstolen) presenterte tre nyansatte prester i Orkdal under møtet med biskopen. Stående fra venstre: Knut Torfinn Øydna (Frøya), Sveinung Tennfjord (Buvik) og Rannveig Dahle Svanholm (Orkdal). (Foto: Jorun Opedal Uglem)

Biskop Herborg på talerstolen i Orkdal menighetshus, i møte med menighetsrådene i prostiet. Møtet avsluttet biskopens prostibesøk i Orkdal. (Foto: Dagfinn Thomassen)