Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Feira 200 år i fornya kyrkjerom

200 år etter at Vinne kyrkje vart vigsla, kunne bygda i Verdal feira jubileum i eit nyoppussa kyrkjerom. No er vegen til alteret opna opp - og Jesus har kome ned på golvet…

Det ligg ein klår tanke og ei tydeleg tru bak endringane som er gjort i den 200 år gamle kyrkja. At alterring og preikestol er fjerna frå koret, og at Jesus-statuen er flytta frå galleriet over altertavla og ned på golvet, er ikkje tilfeldig.

- Alteret i Vinne kyrkje står meir opent for dei som vil kome og ta i mot Guds gåver. At Jesus no står på same golv som oss, stemmer heilt med mi tru. Matteus seier at «når to eller tre er samla, er han midt i blant oss», sa arkitekt Per Audun Letnes under jubileumsgudstenesta, søndag 24. september. Han har teikna og utvikla det nye korpartiet i kyrkja.

Nøgd biskop

Soknerådet i Vinne har leia arbeidet med å fornye Vinne kyrkje til 200 års-jubileet. Leiar i rådet, Maj Brit Slapgard Larsen, la ikkje skjul på at arbeidet har vore krevjande.

Men i jubileumsgudstenesta, fekk sokneråd og arkitekt ros frå biskop Herborg Finnset for endringane som er gjort:

- No står kyrka fram i ei fornya utgåve, der det gamle interiøret får vere med vidare. Innretninga i rommet viser at bruken av kyrkja, og tenkinga rundt bruken av kyrkja, har forandra seg. Vi gler oss saman over endringane, som kan vere med på å opne opp, sa biskop Herborg frå den nye «preikestolen» - nedpå golvet den óg…

Preiketeksten for dagen var henta fra Markus 7,31-37,og  sto verkeleg i stil med bodskapen i det fornya kyrkjerommet. Den handla om Jesus som i møte med den døve mann kom med orda «Effata -  lukk deg opp».

Les heile jubileumspreika frå biskop Herborg her.

Ny akustikk

I tillegg til endringane i kyrkjerommet i Vinne, er teppa tatt ut og golvet pussa og måla. Alt dette har ført til ein ny og forbetra akustikk i kyrkja.

Det fekk kyrkjelyden til fulle erfara, då jubileumsfeiringa vart avslutta med storkonsert. Komponist og musikar Gjermund Larsen - som er frå Vinne - hadde laga eit bestillingsverk for anledninga. Saman med  Runa Hestad Jenssen, Einar Olav Larsen, Trygve Brøske og bygdas spelemannslag, presenterte han komposisjonen for aller fyrste gong - til ståande applaus frå eit jubileumsstemt publikum.

Etterord: Vinnesbyggen er kjent for sitt sterke engasjement for kyrkja si. Det er også ein viktig del av historien til den 200 år gamle kyrkja: I starten av 1800-talet, ville biskop og prost at kyrkjelydane i Vinne og Stiklestad skulle slås saman - og byggja felles kyrkje på Haug. Bøndene i Vinne protesterte, og lot seg ikkje kue av nokon øvrigheit. Dermed vart det ny kyrkje i Vinne i 1817 - og dermed står Stiklestadkyrkja framleis på same plass....

Arkitekt Per Audun Letnes har teikna og utvikla det nye korpartiet i Vinne kyrkje. Jesus-statuen av Bertel Thorvaldsen er no flytta ned på golvet, det ligg det tydeleg tanke og tru bak. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Frå den nye «preikestolen» - plassert nedpå golvet - takka biskop Herborg sokneråd og arkitekt for arbeidet med å fornya Vinne kyrkje. Bak: Leiar i Vinne sokneråd, Maj Brit Slapgaard Larsen. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Stor dag i Vinne da kyrkja feira 200 år. Her er nokre av dei involverte: Sokneprest Christine Wanders, soknerådsleiar Maj Brit Slapgard Larsen, biskop Herborg Finnset, lokalhistorikar Thomas Berg og prost Nils Åge Aune. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Storslagen jubileumskonsert i ny akustikk. Bestillingsverket for anledningen avslutta feiringa. Frå venstre: Einar Olav Larsen, Runa Hestad Jenssen og komponist Gjermund Larsen. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Ein staseleg 200-åring i ein sumarleg haustkveld i Vinne. (Foto: Herborg Finnset)