Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Trenger din menighet økonomisk støtte til et prosjekt i 2018?

Nå er det tid for å søke om midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Søknadsfristen for å få støtte til prosjekt i 2018 er 1. desember

Hvert år blir avkastningen fra Opplysningsvesenets fond (OVF) fordelt til tiltak og prosjekter i Den norske kirke. De disponible fondsmidlene skal i hovedsak benyttes innenfor de arbeidsfeltene Kirkemøtet til enhver tid vedtar som satsningsområder.

Prosjektene kan ha en varighet fra ett til tre år.

Gjeldende satsningsområder er følgende:

• Diakoni
• Kirkemusikk og kultur
• Barn og unge
• Gudstjenesteliv
• Samisk kirkeliv

Følgende kan søke om tilskudd fra OVF:
• Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke
• Instanser innen Den norske kirke hvis virkefelt omfatter hele landet eller en større region enn ett bispedømme

Det kan tildeles midler til samme formål i inntil tre påfølgende år, men det må søkes for hvert år.

Søknadsskjema: Se nedenfor.

Søknad sendes pr post eller e-post innen 1.desember.

Søknad pr. post: Nidaros bispedømmeråd, Erkebispegården, 7013 TRONDHEIM Søknad pr. e-post: nidaros.bdr@kirken.no

Ta gjerne kontakt med bispedømmekontoret for nærmere orientering eller en prat om mulige prosjekter.

Velkommen til å søke!