Disse kan bli ny biskop i Nidaros

Nidaros bispedømmeråd nominerte 1. mars nominert fire kandidater til å bli biskop i Nidaros. 17. mars ble en femte kandidat tilleggsnominert. Her kan du lese mer om dem og se deres presentasjoner av seg selv.

Nidaros bispedømmeråd startet arbeidet med nominasjonen i november 2016, kort tid etter at biskop Tor Singsaas hadde annonsert sin avgang.

- Det har vært en takknemlig oppgave å finne gode kandidater til å bli biskop i Nidaros. Den åpne runden før jul, ga oss gode navn å jobbe videre med, sier leder i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset.

- Til slutt var det fire kandidater som bispedømmerådet samlet seg om. Vi kunne ha nominert fem, men denne gangen var det fire som tydeligst svarte til de kriteriene vi hadde satt, sier Gjeset.

Bispedømmerådets liste ble 17. mars supplert med en femte kandidatat - prost Dagfinn Thomassen i Orkdal. Dette skjedde etter nærmere regler (se Regler for nominasjon).

Etter at kandidatene er presentert, skal det våren 2017 gjennomføres en bred avstemningsrunde. Den omfatter menighetsråd, prester og vigslede kantorer, diakoner og kateketer i Nidaros bispedømme, proster i hele landet og professorer ved de teologiske utdanningsinstitusjonene.

Deretter skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan. På Kirkerådets møte 12.-14. juni i Trondheim, tilsettes en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer.

Dette er kandidatene (klikk i bildene for videopresentasjon):

Nils Åge Aune (51) er prost i Sør-Innherad prosti. Aune er inderøyning, han ble utdannet ved Fjellhaug skoler og Det teologiske menighetsfakultet og ordinert til prest i Sakshaug kirke i 1996. Han har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995, og var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Aune har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband, og feltprest på Steinkjersannan. Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.

«Jeg har lært meg å se på mangfoldet i bispedømmet som en berikelse» - Les CV og intervju med Nils Åge Aune. 

Bilde (høyoppløselig) av Nils Åge Aune

Herborg Oline Finnset (55) er fra Sørreisa, og ble i 2017 innsatt som prost i Strinda prosti. Hun har tidligere vært domprost i Tromsø i 12 år, kapellan i Lenvik i Senja og residerende kapellan i Hammerfest. Finnset er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.

«Å være romslig betyr ikke å være konturløs» - Les CV og intervju med Herborg Finnset.

Bilde (høyoppløselig) av Herborg Oline Finnset

Ragnhild Jepsen (47) er domprost i Nidaros. Hun er fra Ål i Hallingdal, utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Ål kyrkje i 1997. Jepsen kom til Nidaros domkirke som kapellan i 2003. Hun ble sokneprest i samme kirke tre år senere, og domprost i 2011. Før hun kom til Trondheim, var hun kapellan i Åmot i Hamar. Jepsen er styremedlem i Olavsfestdagene, Nidarosdomens guttekor og i «Evangelical Lutheran Church og Jordan and The Holy Land».

«Kyrkja må oppfattast som livsviktig og kvardagsnær» - Les CV og intervju med Ragnhild Jepsen.

Bilde (høyoppløselig) av Ragnhild Jepsen

Kristine Sandmæl (47) er fra Moss, og er i dag prost i Lofoten. Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i 1997. Hun har tidligere vært prostiprest i Lofoten, sokneprest i Sørfold og sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy. Sandmæl er leder i Mellomkirkelig råd og har vært nestleder i Norsk kvinnelig teologforening.

«Jeg ønsker en kirke hvor mennesker med ulikt teologisk ståsted skal oppleve seg sett og ivaretatt» - Les CV og intervju med Kristine Sandmæl.

Bilde (høyoppløselig) av Kristine Sandmæl

Prost Dagfinn Thomassen (56) er den femte nominerte til stillingen som biskop i Nidaros. I tillegg til de fire nominert av Nidaros bispedømmeråd 1. mars, ble det 17. mars klart at prosten i Orkdal, Dagfinn Thomassen kom inn på listen over nominerte. Tilleggsnominasjonen skjedde etter Regler om nominasjon ved tilsetting av biskoper § 2 Thomassen har tidligere vært sokneprest både i Flatanger, i Kolvereid og Foldereid og i Byneset og Leinstrand. Han har dessuten vært kirkeverge i Nærøy et års tid.

«Jeg har en visjon, en drøm, om at vi klarer å ivareta mangfold og uenighet i kirken.» - Les CV og intervju med Dagfinn Thomassen.

Bilde (høyoppløslig) av Dagfinn Thomassen

 

Kontaktinformasjon for Nidaros biskop og bispedømmeråd

Erkebispegården 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 53 91 00 E-post: nidaros.bdr@kirken.no, nidaros.biskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1500

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Oddfrid Skorpe Tennfjord, tlf 41104319, oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no