Les mer om de tre biskop-kandidatene

Her kan du lese mer om dem og se deres presentasjoner av seg selv.

Nils Åge Aune (51) er prost i Sør-Innherad prosti. Aune er inderøyning, han ble utdannet ved Fjellhaug skoler og Det teologiske menighetsfakultet og ordinert til prest i Sakshaug kirke i 1996. Han har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995, og var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Aune har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband, og feltprest på Steinkjersannan. Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.

«Jeg har lært meg å se på mangfoldet i bispedømmet som en berikelse» - Les CV og intervju med Nils Åge Aune. 

Bilde (høyoppløselig) av Nils Åge Aune

Herborg Oline Finnset (55) er fra Sørreisa, og ble i 2017 innsatt som prost i Strinda prosti. Hun har tidligere vært domprost i Tromsø i 12 år, kapellan i Lenvik i Senja og residerende kapellan i Hammerfest. Finnset er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.

«Å være romslig betyr ikke å være konturløs» - Les CV og intervju med Herborg Finnset.

Bilde (høyoppløselig) av Herborg Oline Finnset

Ragnhild Jepsen (47) er domprost i Nidaros. Hun er fra Ål i Hallingdal, utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Ål kyrkje i 1997. Jepsen kom til Nidaros domkirke som kapellan i 2003. Hun ble sokneprest i samme kirke tre år senere, og domprost i 2011. Før hun kom til Trondheim, var hun kapellan i Åmot i Hamar. Jepsen er styremedlem i Olavsfestdagene, Nidarosdomens guttekor og i «Evangelical Lutheran Church og Jordan and The Holy Land».

«Kyrkja må oppfattast som livsviktig og kvardagsnær» - Les CV og intervju med Ragnhild Jepsen.

Bilde (høyoppløselig) av Ragnhild Jepsen