Flyktninger

Her vil vi legge ut aktuelt stoff knyttet til dagens flyktningesituasjon. Send oss gjerne tips om hva du/dere ønsker å finne her.

Under dokumentet "Verktøykasse" finner du nyttige tips om hva dere kan gjøre for å inkludere flyktninger i lokalmenigheten og lokalsamfunnet.

Lenkene er tenkt å gi hjelpe til å finne aktuell informasjon som allerede ligger på nett.

Kontaktinformasjon for Nidaros biskop og bispedømmeråd

Erkebispegården 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 53 91 00 E-post: nidaros.bdr@kirken.no, nidaros.biskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1500

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Oddfrid Skorpe Tennfjord, tlf 41104319, oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no