Reformasjonsjubileet 2017

Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge i 2017 er "Nåde".

På denne siden samler vi infomateriell om markeringen av reformasjonsjubileet i Norge i 2017. Følg lenken nedefor for å komme til "Reformasjon 2017" på kirken.no

Kontaktinformasjon for Nidaros biskop og bispedømmeråd

Erkebispegården 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 53 91 00 E-post: nidaros.bdr@kirken.no, nidaros.biskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1500

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Oddfrid Skorpe Tennfjord, tlf 41104319, oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no