Velkommen til biskopens årstale

Etter gudstjenesten i Tromsø domkirke søndag 14. januar vil biskop Olav holde sin årlige årstale. Både gudstjenesten og årstalen er åpne for alle, og vi håper så mange som mulig kommer for å høre biskopens tanker om året som har vært, året som kommer og aktuelle emner.

I talen vil biskopen gå inn på aktuell tematikk i kirke og samfunn. Han vil blant annet snakke om kirken som er i en endringsfase. Om Martin Luther og nåde, nå når vi nettopp har gått ut av 500-årsmarkeringen for reformasjonen ,og om pessimisme og optimisme.

Biskopen vil ta opp #metoo-kampanjen, han vil snakke om flyktninger, vårt samarbeid med Russland, og ikke minst menighetsrådslederen i Kirkenes som sitter i fengsel i Moskva med alvorlige anklager rettet mot seg.

Også samisk kirkeliv og miljøsaken vil få sin naturlige oppmerksomhet.

I forbindelse med talen vil det være enkel servering.

Velkommen!