Biskopen i Nord-Hålogaland

Olav Øygard ble vigslet til biskop i Tromsø domkirke 9. november 2014.

Den nye biskopen er en mild og raus person som kjenner det bispedømmet han blir biskop i svært godt, uttalte Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø da Olav ble innsatt. - Øygard har en mangeårig prestetjeneste i Finnmark bak seg – og var de siste årene prost i Alta før han ble vigslet til biskop. Det har gitt ham verdifull ledererfaring.

Den norske kirke og Nord-Hålogaland har fått en biskop som gir rom for ulike meninger. Han understeker at det er troen på Jesus Kristus som forener kirken. Olav har tidligere også vært skoleungdomsprest i Finnmark, vikarprest i Kautokeino, sokneprest i Sør-Varanger og sokneprest i Alta. Han har også vært ansatt som rådgiver ved familievernkontoret i Alta. Øygard har blant annet etterutdanning i samisk.