Liturgiske ledd på nordsamisk

Her finner du lydfiler med ulike liturgiske ledd innlest på nordsamisk til øving av uttale. Du finner også et nordsamisk liturgisk minikurs i pdf-format som kan skrives ut som hefte.