Sør-Hålogaland bispedømme

Hjelp flyktningene!

Du kan fremdeles sende SMS med AKUTT BODØ til 2468 og gi 300 kr til Kirkens Nødhjelp, som hjelper mennesker på flukt. Hittil har aksjonen i Bodø samlet inn over 350 000 kroner og drøye 86 000 av dem har kommet via SMS.


Sitat

Kontaktinformasjon for Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no