informasjon for ansatte

Intranett kommer snart. I mellomtiden finner du som ansatt hos oss i kirken i Sør-Hålogaland relevant informasjon på disse sidene.