Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kutter fem prestestillinger i Nordland

Sør-Hålogaland bispedømmeråd kutter fem prestestillinger, men understreker at alle fortsatt skal ha sin lokale sogneprest.

– Reduksjonen kan føre til at det blir færre gudstjenester og at ikke alle prester kan engasjere seg i like mange sammenhenger som før. Men alle menigheter skal ha en egen sogneprest med et spesielt ansvar for sin menighet, sier Marit Hermstad, som er leder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Bakgrunnen er at bevilgningene ikke strekker til for å opprettholde alle dagens prestestillinger (93,25 hjemler). I 2016 hadde bispedømmet et underskudd på ca. 2,9 millioner kroner. Gjennom flere år har bispedømmet tilpasset økonomien ved å holde mange stillinger midlertidig ubesatt.

 

Stabile løsninger

- Over tid er dette en dårlig løsning både for menighetene, prestene selv og øvrige ansatte. Ved å fjerne noen stillinger permanent, åpner vi for å finne nye og mer stabile løsninger tilpasset til de økonomiske rammene, sier Marit Hermstad.

Antall prestestillinger i bispedømmet reduseres med 5 stillingshjemler, og reduksjonene fordeles på Indre Helgeland, Nord-Helgeland, Lofoten og Vesterålen prostier. Stillingsreduksjonen er gjort etter en grundig vurdering, der det blant annet er tatt hensyn til folketall, geografi, kommunikasjoner og omfanget av presteoppgaver. Ingen prester blir oppsagt som følge av reduksjonene.

I tillegg til reduksjonene i prestetjenesten, skal bispedømmet kutte minst en administrativ stilling på bispedømmekontoret i Bodø.

 

Fordeles lokalt

I en høringsrunde ble det foreslått å kutte prestestillingene i Hattfjelldal, Sjona, Herøy, Dverberg og Bjørnskinn, i tillegg til en stilling i Lofoten. Bispedømmerådet tar i sitt vedtak ikke konkret stilling til forslagene, men fordeler rammene for hvert enkelt prosti. Prostene fordeler presteressursene internt i prostiet, og har sammen med biskopen ansvaret for at alle sogn skal ha en sogneprest.

 – Det betyr ikke at alle sogn har sin egen prest i hundre prosent stilling. Siden 2005 har prestene blitt ansatt i prostiene. Mange gjør tjeneste i flere sogn, og jobber i større grad i team. Prestene har fått arbeidstidsordninger som ligner mer på det som gjelder i arbeidslivet for øvrig. I tillegg er boplikten opphevet, slik at prestene kan bosette seg der de vil, sier Marit Hermstad.

Ansetter nye

Lederen i Sør-Hålogaland bispedømmeråd understreker at prestetjenesten fortsatt vil være svært desentralisert.

I samme møte som rådet vedtok å kutte flere stillinger, ble det gjort vedtak om tilsetting av prester i Beiarn, Lurøy, Sømna, Mo, Sandnessjøen og Sortland – i tillegg til ny prost for Indre Helgeland. Flere ledige stillinger vil bli lyst ut snart.

Engasjement

Både bispedømmerådslederen og biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes setter pris på det sterke engasjementet i høringsrunden.

– Det er et godt tegn at så mange engasjerer seg. Det viser hvor viktig presten og kirken er i lokalmiljøene våre. For meg er det viktig å forsikre at alle menigheter fortsatt skal ha sin prest med sogneprestansvar, sier Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Hun understreker at Sør-Hålogaland ikke er alene om å måtte redusere driften for å få budsjettet i balanse.

– Dette vil kreve mer samarbeid mellom menighetene, noe som fungerer godt flere steder allerede. Samtidig vil mange menigheter oppleve at andre prester i prostiet også gjør tjeneste hos dem. Det tror jeg kan være en berikelse. Tiden da vi som arbeidsgiver kunne bestemme hvor presten skulle bo, og presten bare jobbet i en menighet, er nok forbi, sier biskopen.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no