Biskopen fremdeles sykemeldt

Biskop Ivars sykemelding er forlenget fram til 5. november, etter øyeoperasjonen i september.

 Fungerende biskop er domprost Anne Lise Ådnøy.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00