Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Dåp står sterkt i Rogaland

85 prosent av kirkens medlemmer i Stavanger bispedømme ville døpt barnet sitt hvis de fikk et nå, viser en ny nasjonal undersøkelse. Det er den høyeste andelen i landet. Bispedømmet ligger også høyt når det gjelder medlemmer som ønsker konfirmasjon, kirkelig vigsel og gravferd, samt ønsket om å lære mer om kristen tro.

– Selv om dåpstallene har vært synkende den siste tiden, vet vi at dåp står sterkt i Stavanger bispedømme. Vi har hatt et økende fokus på dåp i flere år, og mange menigheter har jobbet godt med dette. Spesielt nå det siste året etter at kirken ikke lenger får informasjon gjennom Folkeregisteret om medlemmer som har fått barn, er det blitt viktig å invitere tydelig til dåp. Dåpen er et åpent tilbud til både barn, unge og voksne, og et tegn på Guds kjærlighet til absolutt alle mennesker, sier biskop Anne Lise Ådnøy.

1 av 4 sikre på at Gud finnes
Undersøkelsen viser også at Stavanger bispedømme har den største gruppen medlemmer i landet som oppgir at de er «så sikre som de kan være på at Gud finnes». De utgjør 24 prosent av medlemmene i Rogaland, mot 17 prosent på landsplan.

Til sammen 42 prosent av de spurte i Rogaland oppgir at de tror eller er åpne for tro, mot 34 prosent på landsplan. Legger man til de som oppgir at de av og til tror og av og til ikke tror (16 prosent), utgjør gruppen som er åpne for tro nærmere 60 prosent av medlemmene i Rogaland.
Over en tredjedel av medlemmene i Stavanger bispedømme svarer at de ikke tror.

– Vi vet at Stavanger bispedømme har mange engasjerte medlemmer, og jeg er glad for at såpass mange svarer positivt på spørsmålene om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Det er også fint med den høye andelen som oppgir at de tror på Gud, selv om det selvfølgelig er en utfordring for kirken å jobbe slik at det er naturlig for enda flere å definerer seg som troende, kommenterer bispedømmerådsleder Marie Klakegg Grastveit.

– Det er fint at undersøkelsen har fanget opp en bredde når det gjelder tro og tvil. Det er mange sider ved det å tro som ikke så lett lar seg beskrive i et spørreskjema, kommenterer biskop Anne Lise Ådnøy.

Stavanger bispedømme og nasjonale tall
Nasjonalt svarer 78 prosent av medlemmene at de ville døpt barnet dersom de fikk et barn nå, mot 85 prosent i Stavanger bispedømme.
60 prosent totalt svarer at de ville giftet seg i kirken, mot 68 prosent i Stavanger.
77 prosent ønsker seg en kirkelig begravelse, mot 82 prosent i Stavanger.
64 prosent ville konfirmert seg i kirken, mot 71 prosent i Stavanger.

Ønsker å lære mer
I Stavanger bispedømme svarer 29 prosent av medlemmene at de ønsker å lære mer om kristendommen, for eksempel historiene i Bibelen. I underkant av en fjerdedel av respondentene på nasjonalt plan ønsker selv å lære mer, mens blant de som oppgir at de tror på Gud og bruker kirken flere ganger i året, ønsker halvparten å lære mer.  Tallene er både oppløftende og en stor utfordring, sier biskop Anne Lise Ådnøy.

– Vi må stille oss spørsmålet hvordan vi kan nå ut med kunnskap om kristen tro til den generasjonen som ikke har lært om dette på skolen, og som heller ikke har fått bredt tilbud om trosopplæring i kirken, sier Ådnøy. Hun ser for seg muligheter for både breddetiltak inn mot konfirmantforeldre og mer blest om dybdeundervisning i menigheter og utdanningsinstitusjoner.

Viktig at de unge lærer
58 prosent av medlemmene i Stavanger bispedømme synes det er viktig at barn og unge lærer om kristne fortellinger. Også her har Rogaland høyeste tall i landet.
– Svarene kan være et tegn på at samfunnet vårt er åpnere for religion enn for noen tiår siden, sier biskop Anne Lise Ådnøy. Hun ser også dette resultatet i sammenheng med antallet medlemmer som synes kirken forvalter den kristne kulturarven på en god måte. 60 prosent av medlemmene er enige i dette i Rogaland.

Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum har inntrykk av at mange er opptatt av at man må kjenne til de bibelske fortellingene og annet fortellingsstoff.

– Jens Bjørneboe sa en gang at «Tar du bibelfortellingene fra et menneske, tar du halve hans barndom fra ham.» Det er nok ikke helt slik lenger, men fortellingene er fortsatt viktige. Vi må sørge for at barn og unge i dag fortsatt får møte dette fantastiske fortellingsstoffet, sier GunleiksrudRaaum. 

– Tilhørighet en viktig side ved troen
Biskop Anne Lise Ådnøy knytter også funnene for tro, dåpsønsker, opplæring og tilhørighet sammen:

– I dåpen tegner presten korsmerket som et tegn på at den døpte skal tilhøre Jesus og tro på ham. Tilhørighet er en viktig side ved troen. Et funn i undersøkelsen er at flere velger å døpe barnet sitt, selv om de ikke nødvendigvis definerer seg som troende. Da blir ansvaret for å gi barnet opplæring i den kristne tro lagt tyngre over på fadderne. I mange tilfeller er det også besteforeldre eller andre nære slektninger som tar ansvar. Lokalmenigheten tilbyr også trosopplæring gjennom jevnlige tilbud for alle døpte fra 0-18 år.

Om tro i medlemsundersøkelsen
Medlemmene i undersøkelsen ble stilt spørsmålet "Tror du på Gud?" Slik fordelte svarene seg i Rogaland og nasjonalt: 

  • Ja, jeg er sikker som jeg kan være på at Gud finnes: 24 % (nasjonalt 17 %)
  • Jeg tror på Gud, men jeg tviler: 18 % (nasjonalt 17 %)
  • Jeg tror av og til på Gud, av og til tror jeg ikke på Gud: 16 % (nasjonalt 20 %)
  • Jeg tror ikke på Gud, men det kan være jeg tar feil: 20 % (nasjonalt 21 %)
  • Jeg er så sikker som jeg kan være på at Gud ikke finnes: 15 % (nasjonalt 16 %)
  • Vet ikke: 8 % (nasjonalt 9 %)

Medlemsundersøkelsen er gjennomført av markedsanalysebyrået Opinion på oppdrag fra Kirkerådet. Datainnsamlingen er gjort i april 2019, med et representativt befolkningsutvalg, med totalt 4606 respondenter. Av disse var 3016 medlemmer i Den norske kirke. 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"