Nye planer, nytt samarbeid?

Skolen har vedtatt ny overordnet del og får ny læreplan i KRLE. Hvordan påvirker dette samarbeidet mellom kirken og skolen? Det var temaet for en fagdag onsdag denne uken.

Rådgiver ved IKO, Gunnfrid Ljones Øierud, møtte ansatte i Stavanger bispedømme for å snakke om endringene. Det var stor interesse for fagdagen, som var fulltegnet med 80 deltakere.

Øierud fortalte at den overordnede delen erstatter den tidligere generelle delen i læreplanverket. Den nye overordnede delen legger mer vekt på mangfold enn tidligere, og fokuset på den kristne kulturarven er nedtonet. Dette trenger ikke bety at det skal være mindre kirke-skole samarbeid, ifølge Øierud.

For betydningen av kunnskap om religion og livssyn, og innsikt i historie, kultur og felles referanserammer understrekes fortsatt. Den overordnede delen legger også vekt på at skolen skal være en læringsarena og ha en læringsform som gir variasjon og aktualitet, og at lokalt samarbeid kan være betydningsfullt. Dette peker mot at kirken kan være en ressurs for skolene.

Nye tverrfaglige temaer
Skolen får også nye læreplaner, blant annet i KRLE-faget. Det som er felles for alle fagplanene er at de har nye tverrfaglige temaer, som folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Det legges opp til dybdelæring, og fagplanene har kjerneelementer og færre kompetansemål. Fordi kompetansemålene er formulert mer generelt, åpnes det opp for større lokale variasjoner.

Den nye KRLE-planen har noen profilendringer. Den er ikke bygd opp rundt verdensreligionene, men omkring fenomener og temaer som er felles for ulike religioner. Elevene skal møte levd religion, og utforske mangfoldet innenfor religioner. Det er spennende med tanke på et kirke-skole samarbeid, mente Øierud. Kristendom skal fremdeles være om lag 50% av undervisningen i KRLE-faget. Fagplanene er ikke endelig vedtatt, men høringssvarene er nå innarbeidet i planene, og mye er sannsynligvis lagt slik det ser ut nå.

Anbefaler skolegudstjenester
Skolegudstjenestene var også tema på fagdagen, og her viste Øierud til at det siste skrivet fra departementet anbefaler at elever skal få tilbud om å delta i skolegudstjenester. Men, det er viktig at fritaksordningen er god, og at alt samarbeid med kirken må være ryddig og forutsigbart for skolen.

I tillegg til Øierud sine foredrag, var det to ansatte som bidro med innspill fra menighetsplan.
Olav Mo, menighetspedagog i Tananger menighet, presenterte et hefte som han har utarbeidet som en ressurs i møte med skolen. Menigheten tilbyr opplegg på alle alderstrinn i grunnskolen, basert på kompetansemålene på de ulike trinnene. Menigheten har et godt samarbeid med skolene i soknet, og skolene benytter seg i stor grad av de tilbudene som menigheten gir.

Sokneprest i Gand menighet, Astrid Harbo, fortalte om sine erfaringer med skolegudstjenester. God dialog med skolen, og elevenes medvirkning i gudstjenesten, var noen av punktene hun løftet frem for å få til gode og ekte skolegudstjenester. Det er viktig med en klok oppgavetildeling tilpasset elever med ulik bakgrunn, sa Harbo.

Geir Skårland, avdelingsleder ved Stavanger bispedømmekontor, stod for avslutningen på fagdagen. Han snakket om skolen og kirken i et livssynsåpent samfunn.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"