Sterk og sanselig samisk gudstjeneste

På Samefolkets dag ble det for første gang framført joik i Vår Frelsers kirke i Haugesund. Som nattverdsbrød ble det brukt Gahkku, samisk tynnbrød, og kirkekaffen ble byttet ut med varmende Bidos.

Prost Rune Steensnæs Engedal var både rørt og glad etter gudstjenesten den 6. februar.
– Dette ble en stor opplevelse. Siri Guttorm Hetland og Sander Lindtner Sevlands åpning med joik og runebomme satte en helt unik tone. Joiken som oppsummerte prekenen gjorde sterkt inntrykk på mange. Det gjorde også bidraget fra Eirik Høie Mortensen under prekenen. Bare det å høre Herrens bønn på nordsamisk var spesielt. Vi kunne se mange som tørket tårene, forteller prosten.

Også i Stavanger domkirke var det gudstjeneste denne dagen. I Haugesund hadde over 80 små og store tatt turen, og fikk med seg en flott og annerledes gudstjeneste i Vår Frelsers kirke. 

– Budskapet om fellesskapet mellom oss mennesker og med Gud, om å høre til og samspillet med naturen, flott belyst av Eirik ved å vise symbolikken i det samiske flagget, at mye har blitt bedre, men at utviklingstrekk bekymrer… det er mye å fordøye her, oppsummerer prost Steensnæs Engedal.

Understreket fellesskapet
Under prekenen ba han Eirik Høie Mortensen, aktiv både i det samiske miljøet i Haugesund, i KFUK-KFUM og i kirken i Haugesund, om å forklare symbolene i det samiske flagget. 

– Det røde står for sola, det blå for månen. Det grønne for jorda og det gule for alt som er levende.
Sirkel-formen stammer fra runebommen, men også fra jorda, månen og sola som er rund, forklarte han.

– Teksten i dag handler om på være lys og salt i verden, og å være ett i Kristus. Hvorfor er det viktig med denne samiske gudstjensten? spurte prosten.
– Det er mange grunner til at dette er viktig, men fellesskapet vi viser med dette er nok det aller viktigste. I mange år har skillet mellom det norske og samiske vært fremtredende. Samer har vært forfulgt, og ikke fått lov å snakke språket sitt, som min far opplevde. Det er sunt å være sammen og sunt at joiken får sin plass i kirkerommet. Jeg er glad og lykkelig for at Vår Frelsers menighet har tatt oss inn her i dag. Og stas at så mange folk har tatt turen, sa Eirik Høie Mortensen, som blant annet leste dagens forbønn på nordsamisk under gudstjenesten (se nederst i saken).

Over all forventning
Ordet "fantastisk" ble brukt av mange både med og uten samekofte, for å beskrive opplevelsen i kirken. Rita Leinan, mangeårig aktiv i kirken i Haugesund, var blant dem med blanke øyne i går. Hun hadde kokt Bidos og laget tynnbrød til nattverden, og synes arrangementet gikk over all forventning. 

– Helt fantastisk. Dette ble akkurat slik det skulle være, tenk at så mange kom, smilte hun over Bidos-gryta. 
Velsmakende kraftsuppe med reinsdyrkjøtt ble en kjærkommen avveksling til kaffe og kjeks-kirkekaffe. 

Lassokasting ble flyttet inn i kirken på grunn av været, og ble en populær aktivitet spesielt for barna som var møtt opp. Etter gudstjenesten spilte kantor Goos ten Napel den samiske nasjonalsangen på klokkespillet for hele byen. 

– Inspirerende prosess
– Dette har vært en spennende og svært inspirerende prosess. Jeg hadde ingen formening om hvor mange med samisk tilknytning vi har på Haugalandet. Det viste seg å være ganske mange, sier prost Rune Steensnæs Engedal. – Rita Leinan viste umiddelbart stor glede for at vi tok dette initiativet. Vi fikk raskt med oss Siri Guttorm Hetland og Eirik Høie Mortensen. Hvis alle komitéer i kirken får like mye positiv energi og entusiasme, kan store ting skje! Som noen sa etterpå: «Tenk at jeg skulle få oppleve dette. Håper vi har denne gudstjenesten til neste år også. Da vet jeg om flere som må komme!»

Fra forbønnen
Hearrá, min Ipmil, mii giitit du min álbmoga ja min árbevieruid ovddas ja guovlluid ovddas gos mii leat viežžan birgejumi.
Atte midjiide buohkaide dáhtu ja viissisvuođa atnit vára buot buriin maid min máttarváhnemat leat midjiide addán árbin. Mii rohkadallat erenoamážit sámi vuođđoealáhusaid ovddas ja vejolašvuođa háhkat birgejumi luonddu valljodagain sihke eatnamis ja ábis. Mii rohkadallat sin ovddas geat boraspiriid speadjamiid dihte vuorrástuvvet boahtteáiggi dihte, ja nuoraid ovddas geat dovdet eahpesihkarvuođa. Mii rohkadallat maid buohkaid ovddas geat ásset vuonain ja vižžet birgejumi das maid mearra addá. Oahpat min geavahit du attáldagaid rievttes láhkái. Dan rohkadallat mii Jesusa nammii.

Herre, vår Gud, vi takker deg for vårt folk og våre tradisjoner og for de landområder der vi har hatt nok til livets opphold.
Gi oss alle vilje og visdom til å ta vare på alt det gode vi har fått i arv fra våre forfedre. Vi ber i dag særskilt for de samiske primærnæringene og deres muligheter til å høste av naturens gaver på land og hav. Vi ber for dem som opplever uro for framtida på grunn av store tap til rovdyra, og for ungdommen som føler usikkerhet. Vi ber også for fjordfolkets mulighet til å høste av det som havet gir. Lær oss å forvalte dine gaver rett. Det ber vi om i Jesu navn.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"