- Kva er det å vera kristen?

- Kva er det å vera kyrkje? I dette visitasforedraget vil eg starta her. Med dei viktigaste spørsmåla på ein visitas, innleia fungerande biskop Anne Lise Ådnøy.

- Ikkje med å telja aktiviteter, måla engasjement, snakka om strategi, visjon, frivillig medarbeidarskap, relasjon mellom kyrkje og lokalsamfunn, bygg og stillingar. Det siste er også viktig, og det har me snakka om – men det er ikkje viktigast.

Her kan du lese heile foredraget.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00