Velkommen til Dåpsfestival og Forum

19.-20. august inviterer vi til digital Dåpsfestival og Forum for trosopplæring! På denne siden blir webinarene tilgjengelige fra den 19. august.

Disse dagene, som vi alltid gleder oss til, blir litt annerledes dette året. Av smittevernhensyn har vi valgt å ha årets samling digital. Det blir mange flotte og inspirerende innslag begge dagene. Vi håper dere vil se webinarene sammen med staben, slik at det kan bli gode samtaler underveis.

På Dåpsfestivalen 19.august vil dere  bl.a møte den engelske presten Alastair Wood, som tar oss med inn i dåpens symboler, professor Harald Hegstad vil snakke om nyere norsk dåpsteologi, og Sølvi Vinnes – prest i Domkirken/St.Petri menighet, skal fortelle litt om dåpens gleder. I tillegg blir det endelig lansering av det nye opplegget for dåpssamtalen ved Cecilie og Gunn Heidi.

Klikk på bildet og se en teaser for samlingene!

teaser m play2.jpg

Forum for trosopplæring 20. august byr på bl.a inspirator og førsteamanuensis Knut Tveitereid med foredrag om disippelskap og Jesus-fortellinger, Oddbjørg Mellemstrand fra «Se-meg prosjektet» gir råd om hvordan vi kan se barn og unge. Tonje Vilberg Bjerkreim (diakon) og Marianne Haugerud (Stefanusalliansen) forteller om hvordan vi kan bruke IOTA-korset i trosopplæringen, og Margunn Serigstad Dahle fra Gimlekollen mediehøyskole snakker om bruk av film i trosopplæringen. Også her blir det en ny-lansering av konseptet «Hvem gjør hva i kirken? – et rekrutteringsopplegg til bruk i konfirmanttiden», ved Cecilie og Gunn Heidi.

Vi håper at flest mulig vil se webinarene 19.-20.august, men de vil også være tilgjengelige frem til ca 1. september på Stavanger bispedømmeråd sine nettsider.

 

Vennlig hilsen

Cecilie Bakkene Pedersen og Gunn Heidi Dybdahl

Kontakt