Utlysning av prosjektmidler 2023

Stavanger bispedømmeråd lyser ut restmidler og prosjektmidler for 2023. Prosjektene skal ha et kirkelig formål, og søknadsfrist er 7. oktober.

Stavanger bispedømmeråd har lyst ut midler til prosjekter med oppstart i 2023. Bispedømmerådet har tilgjengelige midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF) og fra ubrukte tilskuddsmidler i 2021 og 2022.

Menigheter, andre kirkelige aktører i bispedømmet og kristne organisasjoner kan søke. Musikere med eget organisasjonsnummer kan også søke om støtte til kirkemusikalske prosjekter.

Dåps- og konfirmantoppslutning, kompetanseheving og tilrettelegging

I år er det noe mer midler enn tidligere år tilgjengelig innenfor trosopplæring. På dette området blir blant annet disse formålene prioritert:

• Tiltak som stimulerer til økt dåps- og konfirmantoppslutning.
• Kompetansehevende tiltak som f.eks., kurs, konferanser, fagsamlinger, studiereiser, prostisamlinger eller støtte til etterutdanning for ansatte i reformen.
• Tilrettelegging for personer med særskilte behov

Fellesskap og diakoni, kultur og rekruttering

Ellers ønsker bispedømmerådet seg særlig søknader innenfor disse satsingsområdene:

• Prosjekter som styrker kirkens tilbud om fellesskap for barn og unge
• Diakonale prosjekter og tiltak rettet inn mot bærekraftsmålene
• Kirkelig kulturvirksomhet
• Digitalt kirkelig nærvær
• Tiltak rettet mot det flerkulturelle Norge
• Tiltak som styrker rekrutteringen til kirkelig tjeneste
• Tiltak som prøver ut nye måter å være kirke på, spesielt for unge voksne.

Alle søknader vurderes generelt etter den skisserte kvaliteten på prosjektet og verdien av sannsynlige resultater. Midlene kan ikke brukes som grunnlag for finansiering av eksisterende eller nye stillinger.

Bispedømmerådet planlegger fordeling av midlene i sitt møte 15. november. Midlene vil bli utbetalt som tilskudd i etterkant av bispedømmerådsmøtet, senest før årsskiftet. 

Menigheter og organisasjoner har fått tilsendt et utlysningsbrev om midlene. Les brevet her.

Oversikt over tildelt beløp blir lagt på bispedømmets nettsider når det er klart.

Nytt av året: Fyll ut søknadsskjema på nett

Søknadsfristen er fredag 7. oktober 2022.

Fyll ut søknadsskjemaet som ligger på denne lenken. Nederst på denne siden er det et dokument med oversikt over alle spørsmålene, hvis en vil forberede seg før en fyller ut. Skjemaet kan suppleres med vedlegg dersom en ønsker å gi utfyllende opplysninger ut over det det er plass til i skjemaet.

Innen 28. februar 2024 skal det sendes en kort rapport til bispedømmerådet om bruken av midlene. (Word-skjema nederst på siden)

Spørsmål bør fortrinnsvis stilles på e-post, til avdelingsleder Geir Skårland: gs496@kirken.no. 

Ofte stilte spørsmål

Kan vi søke om støtte til andre typer prosjekter enn de prioriterte formålene? 

Svar: Ja. Bispedømmerådet prioriterer de nevnte områdene, men er også åpne for andre søknader. 

Kan vi søke om flere prosjekter i samme søknadsskjema? 

Svar: Ja. Dersom søknadene hører til samme kategori (f.eks. diakoni, kirkemusikk, trosopplæring), letter det både søknad og behandling av søknaden å søke samlet. 

Kan flere menigheter søke sammen?

Svar: Ja. Da må et sokn eller fellesrådet stå som representant for søkerne. Det bør være det soknet eller fellesrådet som skal forvalte pengene. Pengene kan fordeles videre internt til de som er med etter de er kommet i en pott fra oss.

Kan vi søke om midler til å etablere en prosjektstilling eller ansette noen i et midlertidig prosjekt? 

Svar: Vanligvis vil ikke slike søknader få støtte. Det er mulig å søke om støtte til å gi eksterne bidragsytere honorar.

Er det lurt å ta en telefon for å presentere søknaden i forkant? 

Svar: Vi ønsker oss helst korte og konsise søknader som gir oss det vi trenger av informasjon skriftlig. Vi får inn mange søknader som skal behandles på kort tid. Godt utfylt søknadsskjema er den beste måten å sikre god og effektiv forberedelse for bispedømmerådets vedtak. Om noe likevel er uklart, kan spørsmål sendes til gs496@kirken.no

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"