Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

- Vær frimodige!

Hvordan være en relevant kirke uten å gi slipp på vår identitet? Hva er nøklene til endring? Hva er et godt kirke-kommune-samarbeid? Mange gode spørsmål, og ikke minst mange gode forslag til svar, ble presentert på rådsledersamling sist helg. Her finner du alle innlegg og presentasjoner.

Nyvalgt leder for bispedømmerådet Marie Klakegg Grastveit åpnet rådsledersamlingen. Hun understreket at bispedømme-nivået er til for å bistå menighetene i arbeidet de står i.
- Vi ønsker nærhet til menighetene. Gi beskjed og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, oppfordret hun de valgte lederne. - Vi er alle her for samme grunn: at flere skal bli bedre kjent med Jesus.

Samlingen startet med et foredrag av prest Tor Magne Nesvik, som er utviklingsleder for "Kirken i Stavanger mot 2020". Han fortalte fra funn i prosjektet og stilte spørsmålet "Hvor er vi som kirke?" (Se powerpointen fra foredraget nederst på siden.)

Fortell om alt som går bra!
- Tre punkt har ligget under hele tiden i dette arbeidet, fortalte han. - Hvordan være en relevant kirke i Stavanger? Hvordan fungerer vi sammen i endringstider? Bruker vi ressursene på en smart måte? Vi har også spurt: Hva er det å være menighet? Og hvor skal menigheten ha sitt fokus?
- Det krever balansekunst å svare på dette. Som ledere må vi kunne se to virkeligheter samtidig. Ledernes jobb er også å inspirere ut i menigheten! På spørsmålet "Hvordan går det egentlig?" kan vi med frimodighet svare: Det går så det suser! For det gjør det. I Stavanger bispedømme har vi både gudstjenesteøkning, god og stabil oppslutning om dåp og konfirmasjon og et stort frivillig arbeide. Alt som går bra må vi vite om og formidle. Her ligger det potensiale for mye energi, glede og motivasjon. 

En balansekunst å formidle kirke-virkeligheten
- Samtidig: Mye var bedre før, konstaterte Nesvik. - Vi skal være oppmerksomme på at pilene ikke går oppover, flere er heller svakt nedadgående. Vi ser symptomer på en krise på vei. Det er dramatiske endringer i folks kristentro. En åndelig krise, i form av mangel på interesse for det vi holder på med i kirken.
- Balansekunsten er å formidle begge disse virkelighetene! Det er også så mye kjekkere å gripe tak i krisesituasjonen nå, mens vi er så store og er så gode på så mye, enn å vente lengst mulig og måtte gjøre noe fordi det ble høyst nødvendig. 
- Ledere kan ofte ha lettere for å klappe på ryggen og oppmuntre, enn å snakke om krisen. Men vi må også utfordre og tørre å gjøre ting på nye måter. Et av spørsmålene vi har stilt er: I hvilken grad opplever du at kirken i dag jobber på riktig måte for å være relevant for folk flest? Kun 7-8% mente at kirken jobber på riktig måte! Men likevel mener mange menighetsråd at dette ikke gjelder akkurat deres menighet.

Hvordan jobber vi egentlig?
- Hva preger kulturen vår i endringstider? spurte også Nesvik, og svarte med fire punkt:
Trygghet. Vi kirkeansatte går inn i jobben med hele vårt liv og hele vårt engasjement. Vi trenger positiv bekreftelse og trygghet. Men ofte kan situasjonen bære preg av det motsatte. Det er alvorlig.
Nysgjerrighet. Det kan gjøre vondt å se andre gjøre noe bedre enn oss og vår menighet! Men vi må tørre å se hva de som lykkes gjør, og la oss inspirere. 
Dynamikk. Det handler om å bevege seg, å åpne låste mønstre. Å dyrke fellesskapet av de levende steinene. Begynner man med nye ting, så må man slutte med andre ting. Å prioritere er en lederoppgave.
Beslutningsdisiplin. Er vi enige om at noe er vedtatt, i alle beslutningslinjer, ja så følger man opp det som er vedtatt.

Hva er en relevant kirke og hvordan er vi det?
- En relevant kirke er misjonerende, diakonal og medarbeiderorientert, sa Nesvik.

En relevant kirke er misjonerende: Det er avgjørende å være stolte og tydelige på hvem vi er og at vi representerer kirken! Vi har ingen grunn til å skamme oss, det må vi snakke mer om. Det er vanskelig å oppleve Guds kraft inn i arbeidet hvis vi skammer oss over det det handler om. Undersøkelser viser at det er stor interesse blant folk for å snakke med en prest om tro. Vi må være der det skjer, i gater og streder, på kafeer og kjøpesenter. Grip an verdispørsmål!
Misjon er også å ikke ta for gitt at folk vet alt om oss fra før. Ikke alle vet at det er gudstjeneste hver søndag kl 11. Hva skal til for at folk skal gå oftere? En undersøkelse fra Tronheim viste at én ting er helt avgjørende: En personlig invitasjon.

En relevant kirke er diakonal: I USA sier 80% av ungdom i en undersøkelse at de ønsker å være med å gjøre en forskjell i verden. Vi kan være stolte av den diakonale historien vår, men den forplikter også. Vi drev sykehus og barnehager før, hva gjør vi vi dag? Som kirke må vi være frimodige på at vi er opptatt av alle mennesker.

En relevant kirke er medarbeider-orientert: Ansatte må først og fremst være der for å utløse medarbeiderskap. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. Vi har forskjellige nådegaver, slik det står i Romerne 12. 

- Så må vi ikke undervurdere at det skal være kjekt å være kirke! Og vi skal ikke være bekymret, det er en annen som holder i dette. Det kan også gjøre oss mer frimodige i arbeidet vi står i, avsluttet Tor Magne Nesvik.

  

Hvordan samarbeide godt med kommunene?
Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger fra Kristelig Folkeparti, hold et engasjert innlegg om hvordan kirken kan styrke sine bånd til kommunen. 

(Se presentasjonen nederst på siden.)

- Selv står jeg med beina godt plantet i både kirke og kommune, og ser flere muligheter for kirken til å profilere seg sterkere, fortalte hun.
Tysdal Moe startet med å vise en film laget av KS, om utenforskap. En stadig sterkere følelse blant mange, som kan skape store og negative konsekvenser for samfunnet. 
- Løsningen på å bryte ned utenforskap er fellesskap, og det er dette kirken er med å tilby i samfunnet vårt, sa Tysdal Moe. - Kirka har et bærekraftig svar å gi i forhold til samfunnsutfordringen. Derfor er det er viktig å "male folkekirken" for kommunestyret. Hva er en folkekirke? Den er mer enn en organisasjon, kirken er både en verdiformidler og en samfunnsbygger, sa varaordføreren.

Ikke bare bygninger
- Er det noe kommunen har ansvar for så er det bygninger. Kommunen skal være med å finansiere kirkebygg. Da er det viktig å ikke bare presentere kirkene som bygg, men samfunnsbyggende kulturinstitusjoner og kultur- og identitetsbærere. Det betyr mye for oss at kirkene i Stavanger blir godt ivaretatt, og at det skjer noe der. Derfor ønsker jeg meg årsmeldinger som forteller om hva som skjer i kirker og menigheter! Og det må gjerne stå at kommunen har tatt kontakt i forhold til den og den utfordringen, og at vi samarbeider om det videre. En slik åpenhet vil kirken bare vinne på.

Tysdal Moe viste fram visjonen for Stavanger by. - Vi skal være sammen om mange gode ting for byen vår. Ser dere hvor mye kirke og kommune har felles? spurte hun, og utfordret til å gå i dialog med kommunen og finne ut hva man kan gjøre sammen.
- Jeg ønsker meg at kirken skal si "Vi er tilstede for mennesker i byen, fra vugge til grav". Og at kirken er der, viser åpenhet, respekt og verdighet. For er det noe kirken er god på, så er det å være tilstede i alle livets faser, en tilstedeværelse gjennom å skape dialog. 

- Vær frimodige og inviter politikere
- Opp gjennom historien har byen og kirka vært knyttet veldig nært til hverandre. Ønsker at det fortsatt er slik. Men nå tar det ikke lang tid før dagens politiere ikke kjenner kirka lenger. De kan spørre seg: Hvorfor skal vi bevilge til kirka, når alle må omstille seg og medlemstallene synker? Utviklingen gjør at vi må synliggjøre kirkas betydning i byen enda tydeligere. Det gjør ikke noe om vi feiler av og til, vi må tørre å prøve. Vær frimodige og inviter politikere til å komme på besøk til menigheten! Til å åpne et arrangement, eller til å lese dagens tekst. Vi bygger kommunen vår sammen, sa varaordføreren. 
Tysdal Moe tipset også om at menighetsrådet og fellesrådet bør kartlegge kontkaten og samarbeidet man har med kommunen:
- Spør dere selv hvordan det står til med kontakten menigheten har med kommunen? Hva gjør vi? Hva ønsker vi? Vær med å bygge lokalsamfunn utfra de verdigrunnlagene samfunnet er bygd på. Her har folkekirken en viktig rolle.

- Snakk mer om Jesus!
Også flere andre holdt innlegg på ledersamlingen:

Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen holdt foredraget "Hva skjer i kirken framover?"
- Hvordan kan kirken være relevant for mennesker i dag, uten å miste sin identitet? spurte han. Og ga noen svar:
- Kirken og samfunnet er alltid i endring. Det som truer vår identitet og tradisjon mest er at vi ikke tar vår egen tro på alvor. Vi må være frimodige og snakke mer om Jesus! Og vi må våge å være glad i vår egen samtid.

Sokneprest, rådsleder og daglig leder fra Randaberg fortalte om hvordan de hadde samarbeidet om en ny strategiplan. Les mer her.

Fungerende biskop Anne Lise Ådnøy holdt et inspirasjonsforedrag.
- Kjære rådsledere, takk for at dere er her. Vi samler ikke dere for at alle skal bli like, men for at det kan være godt å se at vi er flere, og være sammen om å løfte blikket, innledet hun.

Leder for avdeling for menighetsutvikling Geir Skårland holdt et innlegg om "Ungdom, konfirmasjon og rekruttering".
- Det er ikke strategi og tall som skaper dyp motivasjon i oss. Det er noe vi brenner for, noe som er kjekt og viktig. Når det gjelder ungdom og rekruttering, er det dette vi må finne fram til, sa han.

Under finner du foredrag og powerpoint fra rådsledersamlingen.
Del gjerne med råd og andre!

 

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00