Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Nok kandidater på lista?

Hva gjør valgstyret hvis det er for få kandidater på lista? Les om godkjenning, kunngjøring, supplerende nominasjon og "slengere".

Valgstyrenes godkjenning av listeforslag
30. april kl. 12.00 var fristen for innlevering av listeforslag til valg av nye menighetsråd. Senest 6. mai skal valgstyret ta stilling til listeforslagene.

Listeforslaget til valg av menighetsråd skal inneholde minst antallet medlemmer i dagens menighetsråd, pluss 5 varamedlemmer.

Se punkt 4.6 – Listeforslag og behandlingen av disse – valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet – side 51 i valghåndboka om krav som settes til listene.

Vedrørende pkt 4.6.5.6 – Identifisering av kandidatene: Du finner skjemaet Erklæring om valgbarhet menighetsrådsvalget 2019http://www.kirkevalget.no/ under fanen For medarbeidere som kan brukes hvis listekandidaten ...

1. ikke bor i soknet nå, men i skjemaet bekrefter at hen er folkeregistrert i soknet på valgdagene eller
2. om det er søkt biskopen om overføring av stemmerett til soknet vedkommende stiller til valg i. Her må godkjenningsbrevet fra biskopen følge med som vedlegg.

Senest samme dag de er godkjent, skal godkjente listeforslag (de offisielle valglistene) legges ut til offentlig gjennomsyn, jfr. Kirkevalgreglene §7.6. Det er opp til valgstyret å bestemme hvor listene skal legges ut. Les om dette i valghåndboka s. 58.

Fikk dere ikke nok navn på nominasjonskomiteens listeforslag?
Noen nominasjonskomitéer/menighetsråd har meldt om at det har vært vanskelig å få nok navn på listene, dvs. minst tilsvarende antallet i dagens menighetsråd (4, 6, 8 eller 10) pluss 5 varamedlemmer.

Hva gjør valgstyret hvis lista ikke inneholder nok navn etter valgreglene?

Supplerende nominasjon
Har det kommet inn listeforslag fra andre enn nominasjonskomitéen? Da er saken grei. Listeforslaget fra nominasjonskomitéens liste kan godkjennes av valgstyret om listeforslaget ellers tilfredsstiller regelverket.

Har det ikke kommet inn andre lister? Da må det utlyses supplerende nominasjon. Dette skal kunngjøres av valgstyret innen 6. mai, med frist til kl. 12.00 den 5. juni 2019.

Kunngjøringer gjøres i kirken, i lokalavis og/eller menighetsblad, på menighetens nettside, i sosiale mediekanaler og for øvrig slik valgstyret bestemmer.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene må foreligge på papir. Det skal legges ved

  • oversikt over kandidaten(e)s fødselsdato,
  • oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under forslaget
  • erklæring fra kandidaten om at vedkommende er valgbar på valgdagen om vedkommende ikke er folkeregistrert i soknet nå.

Se skjema på www.kirkevalget.no/For medarbeidere/Skjema og sjekklister

Men hva om det fortsatt, etter supplerende nominasjon, er mindre kandidater enn antallet som trengs i menighetsrådet?
Dersom det fortsatt er for få kandidater på liste og stemmeseddel, vil personer som velgerne eventuelt skriver på nederst på stemmeseddelen på valgdagen, «slengere», kunne bli valg inn.

Dersom det etter valget er for få personer til å kunne få et vedtaksdyktig menighetsråd kan det bli aktuelt med suppleringsvalg. Det kan også da vurderes soknesammenslåing.  

Hva er en «slenger»?
Ihht. §8.2 i valgreglene (valghåndboka s. 186), kan velgeren ved flertallsvalg (dvs. når det foreligger én liste) tilføye navnet på inntil tre valgbare personer på valglista. Et navn kan bare føres opp én gang på hver stemmeseddel.

Annonsemaler finner du på www.trykksak.kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"